Traže hitnu reformu sistema PIO

Savez udruženja penzionera Crne Gore sa 90.000 članova, ističe hitnu potrebu za reformom penzionog sistema. U dopisu upućenom premijeru Milojku Spajiću, ministarki rada Naidi Nišić, direktoru Fonda PIO Ranku Aligrudiću i drugim relevantnim organima, Savez je uputio konkretne prijedloge za izmjenu Zakona o penzijkom i invalidskom osiguranju, koje je formulisala radna grupa sastavljena od stručnjaka.

Standard

Cilj ovih prijedloga je unapređenje standarda penzionera uz održivost i redovnost isplate penzija, poboljšanje društvenog statusa ove demografske grupe. Savez predlaže da se penzije ubuduće usklađuju na osnovu troškova rasta života (inflacije), prateći praksu većine zemalja Evropske unije. Traže korekciju vrijednosti ličnog boda radi ispravljanja dosadašnjeg zaostajanja u određivanju visine penzija. Predlažu, takođe, da u novom zakonskom rješenju ostane dosadašnja odredba kojom se jedna četvrtina najnepovoljnijeg radnog staža osiguranja isključuje iz obračuna visine penzije, koja je sada oročena do 2030. godine.

Sugestija penionera je i da se zakonom definiše koja kategorija penzionera pripada socijalnoj kategoriji i način kako da se riješi.

– Najispravnije bi bilo da se socijalna politika, kao što je praksa u najvećem broju evropskih zemalja, izmjesti iz PIO i da se ovim pitanjem bavi isključivo Vlada, odnosno njena ministarstva – poručuju penzioneri.

U dopisu koji su uputili nadležnim organima stoji i da treba usaglasiti zakonska rješenja koja se tiču penzijskog sistema da bi se isključila svaka konfuzija i propisima isključivo definišu pitanja penzione politike, a ne kao do sada da se u našoj pravnoj praksi primjenjuje više zakona, kao na primjer ao radu, o državnim službenicima i namještenicima, o unutrašnjim poslovima, o vojsci, koji su stvorili čitavu zbrku kod primjene propisa u PIO.

– Kada se radi o povećanju penzija predlažemo da se vodi računa o osnovnim postulatima pravednosti, zakonitosti, održivosti i redovnosti isplate penzija, zašto su penzioneri posebno zainteresovani i daju svoju punu podršku tome, kako se ne bi ni u jednom trenutku dovela u pitanje redovnost isplate penzija – poručili su oni u dopisu.

Podrška

Takođe predlažu da se nastavi podrška penzionerskim organizacijama po osnovu stambene izgradnje za penzionere; odmora i oporavka; rad klubova penzionera; informisanje; nabavka zimnice po povoljnim uslovima i drugo, koja je izostala nekoliko zadnjih godina.

Treba, kako su naglasili, utvrditi i kriterijume koji bi omogućavali učešće penzionerskim organizacijama, da na osnovu broja članova penzionera mogu zastupati interese penzionerske populacije u radnim tijelima Skupštine, Vlade, lokalnih samouprava i drugim radnim tijelima.

– Da se ažuriraju tripartitni ugovori (Fond PIO, dom zdravlja i opštinska udruženja), gdje se detaljno razrađuju problemi penzionera u vezi sa zdravljem, odnosno obezbijediti da imaju prednost pri liječenju u domovima zdravlja. Predlažemo i da se inflacija utvrđuje prema osnovnim troškovima života penzionera na poseban način i da Fond PIO vodi evidenciju o cijenama i da se na osnovu iste kostatuje koliki je iznos inflacije – poručuju penzioneri u dopisu premijeru i dodaju da se u reformu uključe i srazmjerni penzioneri i da se napravi sistem da se i njima poveća penzija.

I na kraju, predložili su neophodnost donošenja socijalnog kartona koji je bitan zbog određivanja pomoći penzionerima, kao i da je potrebno da imaju člana u Socijalnom savjetu jer predstavljaju petinu ukupnog broja stanovništva.

Foto: Pobjeda

NIKŠIĆ PROGNOZA