“Tragovi”-Vukosava Adžić

 emisija “Tragovi” na programu Televizje Nikšić večeras od 20,30h

U zaseoku Zavraca, desetak kilometara udaljenom od Nikšića, kući sagrađenoj 1890. živi Vukosava Adžić. I oni koji ne znaju gdje se to, gotovo napušteno, mjesto nalazi čuli su za njen sir, mladi i stari skorup. Od ruke joj taj rad ide i u osamdeset petoj godini života. Sjeća se Vukosava vremena kada je dobra planinka bila na glasu, kada je u zaseoku Zavraca svega manjkalo osim čeljadi i sloge.  Bilo je to vrijeme kada  se život na selu odvijao po nepisanim, ali strogo poštovanim, običajnim zakonima pa se nije umnogome razlikovao u Dugi, gdje je rođena, i Zavracama gdje se 1958. udala za Nikolu Adžića. Od živog i motike se živjelo,  kuće su bile fabrike svega i svačega, a  ruka, ženska i muška i dječija, glavna mašina… Tada se iz ničega stvaralo sve. Iako je dio te priče, Vukosava se danas često pita – kako je to bilo moguće, ali odgovor zna. A  njen sin Bajo priča da i kada se desi, a dešava se, da nekog put nanese kroz Zavraca pita – da li je moguće da je to prelijepo mjesto napušteno.

Sonja Vujadinović

Ffoto:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA