SZO strateški partner Ministarstva zdravlja u jačanju zdravstvenog sistema

Ostvarivanje univerzalne zdravstvene zaštite, kroz ulaganje u primarni nivo zdravstvene zaštite i jačanje kapaciteta za efikasnu kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti, predstavlja jedan od ključnih prioriteta Ministarstva zdravlja i u narednom periodu biće okosnica saradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), zajednička je ocjena sa sastanka ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna sa šeficom Kancelarije SZO u Crnoj Gori dr Minom Brajović.

Dr Šimun i dr Brajović su se saglasili da planiranje i uspostavljanje operativnog sistema za osiguranje kvaliteta zdravstvene zaštite, sa posebnim fokusom na izradu i uvođenje protokola, kako bi se osigurali bolji zdravstveni ishodi i obezbijedila racionalna upotreba raspoloživih resursa, nema alternativu.  Potrebno je, kako su naveli, urediti sistem tako da se osigura integrisanost servisa i kontinuitet u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite, što je od ključnog značaja za unaprjeđivanje zdravlja populacije i smanjivanja nejednakosti u društvu. Pored toga, istaknuto je da transparentno, odgovorno i inkluzivno vođenje zdravstvene politike nije moguće bez pouzdanih i kvalitetnih podataka i da je to put koji vodi ka boljem zdravlju i vraćanju povjerenja građana u institucije sistema.

– Učesnici sastanka su se saglasili da opterećenje hroničnim nezaranim bolestima značajno pogoršava  eskalacija  rizičnih ponašanja, u prvom redu upotreba duvana i nikotinskih proizvoda, alkohola, neadekvatna ishrana i nedovoljan nivo fizičke aktivnosti. Za smanjenje uticaja faktora rizika, koji su vodeći uzrok umiranja, obolijevanja i invaliditeta, istaknuto je da je neophodno raditi na intenziviranju multisektorske saradnje i angažmanu čitavog društva, u čemu će podrška i pomoć Svjetske zdravstvene organizacije biti značajna – ističe se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Na sastanku je bilo riječi i daljem osnaživanju kapaciteta za pripremljenost i odgovor na vanredne zdravstvene situacije, kao putu stvaranja bebjednijeg, zdravijeg i prosperitetnog društva za sve u Crnoj  Gori, što je od velike važnosti, s obzirom na izazove sa kojima smo se suočili toko COVID pandemije.Takođe, imajući na umu povezanost zdravlja čovjeka, životne sredine i životinja, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa SZO nastaviće dosljedno da sprovodii koncept „jedinstvenog zdravlja“, posebno u kontroli antimikrobne rezistencije, kao javnozdravstvenog i ekonomskog izazova kako u Crnoj Gori i Evropi, tako i na globalnom nivou.

– Transformacija zdravstvenog sistema za bolje zdravlje svih, a posebno ranjivih grupa i osoba sa invaliditetom nije moguća bez pouzdanih i kvalitetnih podataka. Transparentno, odgovorno i inkluzivno vođenje zdravstvene politike utemeljene na dokazima i pouzdanim podacima je put koji vodi ka boljem zdravlju i vraćanju povjerenja građana u institucije sistema – poručeno je u saopštenju Ministarstva zdravlja.

foto:Ministarstvo zdravlja

NIKŠIĆ PROGNOZA