Svaki deseti zaposleni u državnoj upravi šefuje

Početkom maja ove godine Uprava za ljudske resurse je u kadrovskoj evidenciji imala 14.438 zaposlenih, pokazuju podaci koji su dostavljeni Akciji za socijalnu pravdu (ASP). Ova nevladina organizacija je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama tražila podatke o ukupnom broju zaposlenih na osnovu Zakona o državnim službenicima i namještenicima, a shodno kadrovskim evidencijama Uprave za ljudske resurse. Prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, radna mjesta u državnoj upravi su utvrđena u okviru pet osnovnih kategorija: starješina organa, visokorukovodni kadar, ekspertsko-rukovodni kadar, ekspertski kadar i izvršni kadar. Dodatno se zapošljavaju namještenici, koji se angažuju za pomoćne i druge poslove potrebne za rad državnih organa, piše Dan.

Od iskazane brojke od 14.438 zaposlenih, kategorija starješina i visokorukovodnog kadra početkom maja ove godine odnosila se na 264 zaposlena (starješina 62, a visokorukovodnog kadra 202 uposlena), uz dodatnih 1.022 iz kategorije ekspertsko-rukovodnog kadra, što je oko devet odsto onih koji šefuju, a računajući u odnosu na ukupnu brojku zaposlenih iz kadrovske evidencije.

Starješina upravlja i rukovodi (npr. direktor Uprave prihoda), dok visokorukovodni kadar rukovodi, koordinira, organizuje rad u jednoj ili više organizacionih jedinica ili oblasti rada (sekretar ministarstva, generalni direktori u ministarstvima, pomoćnici starješine organa, službe Vlade Crne Gore i direktora pravnih lica), dok se ekspertsko-rukovodni kadar odnosi na upravljanje užim organizacionim jedinicama (načelnici, rukovodioci, šefovi, koordinatori, inspektori).

U kategoriji uposleni ekspertski kadar, čiji je osnovni zadatak izrada strateških dokumenata i programa, pravnih propisa, analize stanja, upravni nadzor i upravne radnje, bilo je 5.600 službenika, što je nepunih 39 odsto od ukupnog broja uposlenih iz centralne kadrovske evidencije. To su različiti samostalni, viši ili obični savjetnici, kao i saradnici. Za obične saradnike ili savjetnike dovoljni su VI i V nivoi kvalifikacije znanja.

Kategorija izvršnog kadra brojala je u maju ove godine 6.274 uposlena, što je čak 43 odsto od ukupnog broja, a to su samostalni, viši i obični referenti, koji obavljaju različite vrste evidencija, prikupljanje podataka, najjednostavije radnje iz upravnih postupaka, za šta je dovoljan IV i III nivoi kvalifikacije znanja.

Kada je riječ o namještenicima, prema kadrovskoj evidenciji, njih je bilo 344 (vozači, kuriri, higijenski poslovi), što je 2,3 odsto od ukupnog broja. Konačno, Uprava za ljudske resurse prikazala je 758 zaposlenih kao nekategorisane, uz 147 pripravnika, 18 „službenika“, osam javnih funkcionera i tri lokalna funkcionera, ali bez detalja.

Na državnoj kasi preko 51.700 lica

ASP je ranije objavila da je početkom ove godine, a prema zaradama isplaćenim iz budžeta, na nivou centralne uprave bilo 19 ministarstava, 18 uprava, šest zavoda, 21 centar, 29 domova, agencija i ostalih organa, kao i 13 samostalnih potrošačkih jedinica, koje su zajedno sa Skupštinom Crne Gore, Službom predsjednika i Državnom izbornom komisijom, kao i pravosudnim sistemom (sudstvo i tužilaštvo) imale 18.347 zaposlenih.

U isto vrijeme, kompletan obrazovni sistem, počev od predškolskog nivoa, do Univerziteta, a računajući i resursne centre i domove, „vukao“ je početkom godine preko 16,3 hiljade zaposlenih, dok je državni zdravstveni sistem imao više od 9,8 hiljada zaposlenih, što je na nivou centralne javne administracije davalo magičnu brojku od preko 44,5 hiljada uposlenih. Sredinom ove godine, u 25 lokalnih samouprava, a u organima lokalne uprave i ustanovama, bilo je uposleno 7.188 ljudi. Međutim, ovi podaci Ministarstva finansija ne moraju biti potpuno pouzdani, jer im ove podatke dostavljaju lokalne samouprave, a u praksi se pokazalo da su mjerodavnije evidencije poreskih vlasti i da je broj zaposlenih obično veći.

Foto: Ilustracija/elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA