Sutkinja Bošković kaznila Abazovića sa 500 eura

Bivši premijer Dritan Abazović kažnjen je juče sa 500 eura, jer se nije odazvao pozivu Privrednog suda da svjedoči na ročištu, u sporu koji je pokrenula kompanija Domen, višegodišnji agent za registraciju domena ,,me“, protiv države tvrdeći da je ugovor sa Vladom i dalje na snazi.

Sutkinja Privrednog suda Nataša Bošković odlučila je da kazni Abazovića zato što se juče nije pojavio u sudu, iako je obaviješten i uredno mu je uručen poziv.

Najavljeno je da bi bivši predsjednik Vlade na narednom ročištu koje je zakazano početkom decembra trebalo da dođe pod prijetnjom prinude, što znači da postoji mogućnost da ga u sudske prostorije dovede policija ako se on sam ne pojavi.

Zastupnici države i Domena, višegodišnjeg agenta za registraciju domena ,,me“ u sporu koji je ova kompanija pokrenula tvrdeći da je ugovor sa Vladom i dalje na snazi, nijesu se mogli saglasiti u vezi načina na koji je trebalo da iskažu namjeru o produžetku ugovora koji je trajao do kraja marta ove godine.

Iz Domena smatraju da su mejlom direktora Američke privredne komore (AmCham) Marka Miročevića u okviru priprema prošlogodišnjeg događaja ,,Otvoreno sa premijerom“, koji je upućen savjetniku premijera Iliji Mugoši, Vladi dali do znanja da žele da produže ugovor.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović pak ocjenjuje da su obavještenje o produžetku ugovora morali poslati direktno na adresu Vlade, koja je bila ugovorna strana, a ne savjetnika. Ovaj način komunikacije, kako je navela, može se tretirati samo kao nagovještaj ponude, koju, kako je navela, nikada nijesu poslali.

Direktor Domena Predrag Lešić je objasnio ranije da u okviru ovog događaja, kompanije koje u AmChamu imaju status patrona, učestvuju na sastanku sa premijerom, kome pitanja dostavljaju unaprijed kako bi se mogao pripremiti. Lešić je ranije kazao da Domen i dalje realizuje ugovorene obaveze.

Sutkinja Bošković je odredila da sasluša bivšeg predsjednika Vlade kao svjedoka da bi utvrdila da li je Abazović bio upoznat sa namjerom Domena.

Pored njega sutkinja Bošković je pozvala za svjedoke i bivšeg ministra ekonomskog razvoja i turizma (MERT) Gorana Đurovića, Mugošu i Miročevića, koji su se juče pojavili u sudu.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Ćirović je ranije navela da je država imajući u vidu da je riječ o javnom interesu i nacionalnom resursu raspisala tender za izbor novog agenta, ali da je Domen to stopirao privremenom mjerom ,,zbog čega se došlo u situaciju da se saradnja sa njima mora nastaviti da ne bi pao domen“.

Tadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je raspisalo javni poziv za izbor novog agenta u drugoj polovini juna, ali je otvaranje ponuda stopirano privremenom mjerom Privrednog suda koju je inicirao Domen.

Vijeće sudija ovog suda je nedavno usvojilo prigovor zaštitnice i ukinulo ovu mjeru, vraćajući je sutkinji Bošković na ponovno odlučivanje, jer nije dovoljno argumentovan stav da je Domen učinio vjerovatnim da je ugovor iz 2008. godine na osnovu kojeg je ova kompanija upravljala registracijom ,,me“ domena, i dalje na snazi.

MERT je prije tri mjeseca zakazao otvaranje ponuda za izbog novog agenta, ali ono nije sprovedeno, jer je dan prije postupak stopiran ovom privremenom mjerom. Tada je sud državi zabranio sprovođenje postupka, izbor novog agenta i zaključenje ugovora, kao i ometanje Domena u obavljanju djelatnosti koja im je dodijeljena po javnom pozivu. Iz MERT-a su se tada oglasili saopštenjem kritikujući Privredni sud zbog ovakve odluke, ali navodeći da nijesu iznenađeni imajući u vidu da njihovu praksu preispituju krivični sudovi.

Kazali su tada da će odluku suda ispoštovati, iako ne zaslužuje da bude ispoštovana, dodajući da nemaju dilemu šta je intencija Domena i „onih predstavnika pravosuđa koji se bez griže savjesti stavljaju na raspolaganje zastupnicima privatnog interesa nasuprot javnom, a to je da bez pravnog osnova na neodređeno vrijeme, dok se vode beskrajni parnični postupci, raspolažu imovinom građana Crne Gore i od te imovine ubiraju prihode“.

foto:gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA