Sudovima prijavljeno skoro 1.500 funkcionera

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) za devet mjeseci ove godine pokrenula je 1.486 prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera zbog neprijavljivanja imovine i prihoda ili dostavljanja netačnih podataka, a sudovima je prijavljeno 945 aktuelnih i 541 bivši funkcioner. Kako pokazuju podaci te institucije, na čijem je čelu Jelena Perović, tokom cijele 2016. godine, kada je ASK počela sa radom, pokrenuta su 323 prekršajna postupka; 2017. bilo ih je 354, 2018. taj broj je porastao na 385, da bi u 2019. pao na 347.

Tokom 2020. pokrenuta su 442 prekršajna postupka, a 2021. ta brojka je više nego duplirana i sudovima su podnijete 1.002 prijave, a godinu kasnije 1.057, dok su ove godina, do kraja septembra, rekordi iz ranijih godina oboreni sa 1.486 prijava. U Agenciji, kojoj se često spočitava da je pristrasna, kažu da rade objektivno i da su im na meti i bivši, ali i funkcioneri nove vlasti, piše Dan.

– Broj pokrenutih prekršajnih postupaka u prvih devet mjeseci u ovoj oblasti veći je od godišnjeg nivoa prvih šest godina rada ASK, što je prvenstveno generisano većim brojem pokrenutih prekršajnih postupaka koji se odnose na nedostavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku. Postupajući neselektivno, Agencija je pokrenula prekršajne postupke i protiv bivših i protiv novoimenovanih javnih funkcionera – kažu iz ASK.

Preciziraju da je protiv aktuelnih javnih funkcionera pokrenuto 945 prekršajnih postupaka, a protiv bivših 541. Zbog nepredavanja redovnog godišnjeg izvještaja o imovini i prihodima, sudovima za prekršaje prijavljeno je 738 aktuelnih javnih funkcionera, zbog nepredavanja izvještaja 30 dana po stupanju na funkciju, podnijete su prijave protiv 142 funkcionera, dok je 59 vršilaca vlasti procesuirano jer su dostavili netačne i nepotpune podatke o imovini. Iz ASK preciziraju da su šest funkcionera prijavili jer u roku od 30 dana nijesu obavijestili Agenciju da su prešli na novu funkciju.

Što se tiče bivših javnih funkcionera, 363 su procesuirana jer nijesu predali izvještaj o imovini i prihodima godinu ili dvije po prestanku funkcije, a 178 jer tu obavezu nisu ispunili 30 dana po odlasku sa javne funkcije.

– Prema podacima iz baze podataka Agencije, obavezu dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini na dan 30. septembar ima 6.158 javnih funkcionera i 1.294 državna službenika koji imaju obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini – precizirali su iz ASK.

Zbog kršenja odredaba Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini, Agencija je samo u trećem kvartalu ove godine nadležnim sudovima za prekršaje podnijela ukupno 264 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Tokom izvještajnog perioda okončano je ukupno 299 postupaka (uključujući i one iz prethodnih godina), od čega su u 92,3 odsto slučajeva izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni je 21.920 eura.

Prijave i zbog sponzorstava

U ASK kažu da je u trećem kvartalu, odnosno tokom jula, avgusta i septembra, zbog nedostavljanja izvještaja o primljenim donacijama i sponzorstvima sa kopijom dokumentacije, pred nadležnim sudovima okončano 12 predmeta po zahtjevima za pokretanje prekršajnih postupaka (uključujući i predmete iz prethodne godine) i u 11 su izrečene sankcije – šest novčanih kazni u ukupnom iznosu od 3.900 eura i pet opomena.

U zakonskom roku do kraja marta tekuće godine od 38 organa vlasti prijavljeno je ukupno 185 sponzorstava, dok su od strane 238 organa vlasti prijavljene ukupno 2.024 donacije iz 2022. godine. Takođe, u drugom kvartalu godine Agenciji su tri organa vlasti prijavila ukupno 18 donacija, od kojih je jedan prijavio i dva sponzorstva.

Foto: Ilustracija/elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA