Sudije zaboravile da prijave imovinu

Tokom prošle godine i u prvoj polovini ove godine, predsjednici crnogorskih sudova pokrenuli su 39 disciplinskih postupaka protiv sudija zbog kršenja zakona. Većina tih postupaka odnosi se na neblagovremeno ili nepotpuno prijavljivanje imovine koju su obavezni da prijave, dok se manji broj odnosio na neblagovremeno postupanje u predmetima, odnosno nezakazivanje ročišta i odugovlačenje sudskih postupaka.

Iz Sudskog savjeta za „Dan“ su saopštili da je u 2022. godini podnijeto 37 predloga za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i da su ti predlozi podnijeti od strane predsjednika sudova shodno članu 110 stav 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, te su na osnovu člana 111 Zakona dostavljeni disciplinskom tužiocu na dalje postupanje.

U 35 predmeta navodi se da sudija nije dostavio potpune podatke o imovini i prihodima u skladu sa propisima kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa, a sudije su uglavnom zaboravljale da unesu podatke o automobilu, akcijama ili da su evidentirali prihod na godišnjem nivou za manji broj akcija, što su naknadno dostavili ASK.

Što se tiče preostala dva disciplinska postupka, kako kažu u Sudskom savjetu, riječ je o kršenju člana 108 stav 3 tačka 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, gdje sudija bez opravdanog razloga ne zakazuje ročišta ili pretrese u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad, ili na drugi način odugovlači postupak.

– Jedan postupak je okončan donošenjem odluke od strane Disciplinskog vijeća Sudskog savjeta 12.5.2023.godine, kojom se usvaja predlog disciplinskog tužioca i izriče disciplinska sankcija – novčana kazna umanjenja zarade u visini od 20 odsto od zarade u trajanju tri mjeseca i zabrana napredovanja prije isteka dvije godine od dana pravosnažnosti odluke. Sudija je na navedenu odluku podnio žalbu Vrhovnom sudu, koji je odlukom od 20.7.2023.godine obustavio postupak, jer je imenovanom na lični zahtjev Savjet konstatovao prestanak sudijske funkcije 15.6.2023.godine, shodno Zakonu o Sudskom savjetu i sudijama – naveli su iz Sudskog savjeta.

U ovoj godini podnijeta su dva predloga za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i oba se odnose na nedostavljanje potpunih informacija o prihodima i imovini, a okončani su odbijanjem.

Nužne izmjene zakona

Kada se radi o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, pojedini pravnici smatraju da je neophodno kritički preispitati postojeća rješenja u Zakonu o Sudskom savjetu i sudijama i Zakonu o državnom tužilaštvu, kako sa materijalnog, tako i sa procesnog aspekta

U tom smislu, smatraju oni, potrebno je bliže opisati radnje disciplinskih prekršaja i jasno razlikovati njihova preklapanja sa opisom povreda Etičkog kodeksa.

Struka sugeriše i da je potrebno drugačije urediti dvostepenost u odlučivanju u disciplinskim postupcima protiv sudija na način da drugostepeni organ bude Ustavni sud.

Foto: Ilustracija

NIKŠIĆ PROGNOZA