„Sudije se ne mogu izuzeti od svoje obaveze da ukinu neustavne norme“

Ne može biti ni govora o ličnim razlozima sudija Ustavnog suda za ukidanje odredbe člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), saopšteno je iz najviše sudske instance povodom obrazloženja Unije slobodnih sindikata koja je, između ostalog, od parlamenta zatražila da preispita odgovornost nosilaca sudske funkcije.

Unija je parlamentu podnijela inicijativu za razrješenje sudija/kinja Ustavnog suda Crne Gore zbog toga što su, kako smatraju, na krajnje nesavjestan i neprihvatljiv način ukinuli mogućnost pozitivne diskriminacije prema ženama u odnosu na muškarce, prilikom ukidanja stava 1. člana 17. Zakonu o PIO, koji je predviđao različitu starosnu dob za sticanje prava na penziju za muškarce (66) i žene (64) godine.

Postupak razrješenja se traži za sudije i sutkinje „koji su svojim stavom doprinijeli donošenju sporne odluke Ustavnog suda“ koja je, smatraju iz USSCG, „izazvala pravnu nesigurnost i strijepnju kod građana/ki, te dovela u pitanje primjenu jednog broja članova Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Zakon PIO) koji se oslanjaju na član 17 stav 1“, zbog čega je potrebna i hitna reakcija zakonodavca, odnosno Skupštine.

Smatraju i da je Ustavni sud, šest mjeseci prije ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, po službenoj dužnosti, a shodno članu 7 Zakona o Ustavnom sudu, bio obavezan da obavijesti predlagača da jedna od sutkinja ispunjava uslov za sticanje tog prava prije isteka mandata, što nije uradio, niti se ona izuzela iz glasanja, utičući na krajnji ishod odlučivanja.

„Pravo“ i „obaveza“

Iz Ustavnog suda su odbacili takve navode, što su već saopštili 24. oktobra u stavu koji su podržale sve sudije i sutkinje Ustavnog suda, bez obzira na to kako su glasali prilikom odlučivanja o članu 17 Zakona o PIO, pojašnjavajući da „pravo“, odnosno ispunjavanje uslova, na sticanje penzije ne znači i „obavezu“ za prestanak funkcije prije ispunjenja krajnje, sada važeće, starosne granice (66 godina) prema kojoj osiguranik po sili zakona mora završiti radni vijek.

– Ponovo ukazujemo, i stručnoj i laičkoj javnosti, da je, do sada, svim sudijama Ustavnog suda, koji su ispunili uslove za starosnu penziju, ta funkcija prestala nakon što su ispunili uslov za prestanak radnog odnosa po sili zakona, propisan Zakonom o radu, nakon konstatacije Skupštine, a ne nakon ispunjenja uslova za starosnu penziju po Zakonu o PIO, pa, samim tim, ne može biti ni govora o ličnim razlozima sudija Ustavnog suda za ukidanje odredbe člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – navodi se u reagovanju Ustavnog suda.

Takođe su ukazali da se odredba člana 121 Ustava, na koju se, kako navode, ,,znalački“ poziva Unija slobodnih sindikata (USSCG), u svom zahtjevu, nalazi u poglavlju 5. SUD Ustava i odnosi se na sudije redovnih sudova, a ne na sudije Ustavnog suda.

Iz Ustavnog suda su saopštili da se od 19. oktobra, kao dana donošenja Odluke o ukidanju odredbe člana 17 stav 1 Zakona o PIO, kontinuirano sprovodi orkestrirani napad na Ustavni sud i time uporno spinuje javnost protiv te najviše sudske instance.

– Štaviše, osporava se Ustavnom sudu Ustavom utvrđeno pravo i obaveza da štiti ustavnost i zakonitost, u konkretnom slučaju saglasnost odredbe Zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima. Ovo iz razloga što se Ustavni sud ,,drznuo“ da radi svoj posao i iz pravnog sistema Crne Gore uklonio neustavnu odredbu Zakona kojom su muškarci i žene dovedeni u međusobno neravnopravan položaj po osnovu pola, u pogledu uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju – ističe se u reagovanju.

Ta, kako su objasnili, Zakonom ustanovljena neravnopravnost muškaraca i žena se pokušava opravdati ,,pozitivnom diskriminacijom“ žena, za čiju primjenu u konkretnom slučaju nema uslova, imajući u vidu međunarodne standarde, što je, kako preciziraju, Ustavni sud obrazložio u svojoj odluci.

– Danima se spinuje javnost izjavama pojedinaca da su se pojedine sudije trebale ili morale izuzeti od odlučivanja u konkretnom predmetu, jer se taj zakon, odnosno njegova neustavna odredba, odnosi na njih. Po toj logici, sudije Ustavnog suda bi se ,,morale“ izuzeti u brojnim predmetima iz oblasti apstraktne – normativne kontrole propisa, jer se brojni propisi odnose i na sudije Ustavnog suda – dodaje se u reagovanju.

U tom kontekstu se, ističu iz Ustavnog suda, javnosti plasiraju neistine pojedinaca da su se neki od sudija Ustavnog suda iz ličnih razloga opredijelili da glasaju za ukidanje odredbe člana 17 stav 1 Zakona o PIO, jer bi im, navodno, primjenom te norme prestala funkcija.

Zakonske izmjene

Unija slobodnih sindikata Crne Gore, uporedo, podnijela je Vladi i Skupštini Crne Gore, kao i svim poslaničkim klubovima, inicijativu da se, po hitnom postupku, usvoje izmjene i dopune člana 17 Zakona o PIO koje bi omogućile da osiguranici, muškarci i žene, stiču pravo na starosnu penziju kad navrše 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno da se u penziju može i sa 40 godina efektivnog staža, bez obzira na starosnu granicu.

Izjednačavanje i određivanje granice od 64 godine iz Unije slobodnih sindikata vide, kako je navedeno, kao način da se prevaziđe, prema njihovoj ocjeni, nastala pat pozicija za osiguranike do koje je dovela odluka Ustavnog suda da kao diskriminatornu ukine osporenu odredbu člana 17 da pravo na penziju žene stiču sa 64, a muškarci sa 64 godine, čime je ostao da važi stav drugi istog člana zakona, prema kojem je za odlazak u penziju potrebno ispunjenje kumulativnosg uslova od 40 godina staža osiguranja i 61 godine starosti.

Odluka Ustavnog suda da ukine ovu normu još nije proizvela efekat, budući da nije objavljena u Službenom listu.

Pritom, Ustavni sud je 24. oktobra, prilikom preispitivanja prethodne odluke od 19. oktobra, odredio da izvršenje ove odluke (ukidanje stava prvog u članu 17 Zakona o PIO) obuhvata i regulisanje pravne situacije koja će nastati nakon prestanka važenja neustavne odredbe.

I to na način da je Vlada Crne Gore dužna da u roku od jednog (1) mjeseca od dana objavljivanja ove odluke u „Službenom listu Crne Gore“, podnese Skupštini Crne Gore prijedlog zakona kojim će pravo na starosnu penziju osiguranika (muškarac, žena) urediti u skladu sa Ustavom, saglasno pravnim stavovima Ustavnog suda izraženim u ovoj odluci.

Foto: Ustavni sud

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA