Strmoglav pad Crne Gore na Duginoj mapi: Nazadovanje u poštovanju prava LGBT osoba

Kontinuirano urušavanje poštovanja LGBT prava u Crnoj Gori potvrđeno je strmoglavim padom naše zemlje  na Duginoj mapi, koji traje već treću godinu zaredom. Naša zemlja je ove godine pala za osam pozicija sa 11. na 19. mjesto u Evropi.

Crna Gora je sa osmog mjesta 2022. godine i 63% bodova, pala na 11. mjesto 2023. godine sa 61% bodova, sve do 19. mjesta ove godine sa samo 48% bodova. Ovakav pad nas svrstava među zemlje koje u velikoj mjeri ne poštuju ljudska prava LGBTIQ osoba.

Ovaj strmoglavi pad je direktna posljedica skoro potpunog izostanka posvećenosti države zaštiti prava LGBTIQ osoba.

Staša Baštrica, izvršna direktorica Kvir Montenegra, izjavila je: „Ovi rezultati nisu samo brojke — oni su odraz stvarnih života i iskustava naše zajednice koja se svakodnevno suočava sa diskriminacijom, izolacijom i otvorenim nasiljem. Naši zahtjevi za jednakim tretmanom i osnovnim ljudskim pravima se kontinuirano ignorišu od strane Skupštine i Vlade. Nedostatak političke volje da se stvari promijene je očigledan i ne možemo više da čekamo da se naše pravo na život bez straha i diskriminacije prizna i zaštiti na adekvatan način. Potrebna nam je hitna reakcija nadležnih kako bi se osigurala prava i dostojanstvo svih građana Crne Gore, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.“

Uprkos značajnim naporima civilnog društva, Vlada i Skupština nisu uspjeli da finalizuju tekst Zakona o pravnom prepoznavanju roda po osnovu samoodređenja i usvoje ovaj zakon.

Nakon deset godina Crna Gora je izgubila i svoju zvaničnu državnu politiku protiv homofobije i transfobije – Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba.

LGBTIQ Asocijacija Queer Montenegro je podnijela dvije tužbe protiv države Crne Gore zbog diskriminacije i ćutanja institucija, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova već sedam godina dobija da  omogući državljanstvo djeci istopolnog para iako su ispunjeni svi zakonski uslovi za to. U ovom slučaju, Ombudsman je izdao mišljenje u korist dece i njihovih roditelja.

Problem neadekvatnog procesuiranja slučajeva nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama je sve veći. Prijetnje smrću aktivisti Danijelu Kaleziću već dvije godine nisu adekvatno istražene, a nema dostupnih informacija o aktivnostima relevantnih organa, niti je bilo ko procesuiran.

Zabilježen je snažan govor mržnje i javni linč na društvenim mrežama i određenim televizijama iz regiona koje se emituju u Crnoj Gori, kao više fizičkih napada u Podgorici i Baru, zbog čega je Queer Montenegro kroz besplatnu pravnu podršku pokrenula više postupaka u ovim slučajevima.

Govor mržnje prema LGBTIQ osobama je u kontinuiranom porastu.

Prava se kontinuirano urušavaju i Crna Gora ne čini ništa konkretno da to zaustavi, zaključak je Kvir Montenegra.

Foto: PR Centar

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA