Stop za teretna vozila preko Trešnjevika

Lokalna uprava u Andrijevici uputila je apel Upravi za saobraćaj da pokušaju da saniraju put preko Trešnjevika do Mateševa, i da ga zabrane za teretna vozila, makar dok traju radovi na magistralnom putu prema Bijelom Polju i saobraćajne izlovanosti sjeveroistoka Crne Gore.

Menadžer Opštine Miloš Čukić rekao je Portalu RTCG da su i predsjednik opštine i on u više navrata u internoj komunikaciji sa ovom državnom institucijom ukazivali na značaj koji ovaj put ima.

„Od kada su počeli radovi na magistralnom putu prema Bijelom Polju, veliki broj vozača koristi ovaj putni pravac, pa je put dodatno opterećen. Tek sada se vidi koliko je ovaj put značajan za ovaj dio Crne Gore i povezanosti sa centralnim dijelom, jer je od Andrijevice do Mateševa svega 35 kilometara“, kazao je Čukić.

On je dodao da su, međutim, u jesenjem periodu koncesionari sa teškim kamionima u drugim mašinama oštetili asfaltni sloj, pa je nekih deset kilometara u veoma lošem stanju.

„Ovaj put je većeg ranga, odnosno regionalni, i Opština nema ingerencije, osim da ovako uputi apele i molbe da se put sanira i zabrani saobraćaj za teretna vozila“, rekao je Čukić.

Menadžer Opštine Andrijevica smatra da će ovaj put biti značajan i nakon probijanja tunela ispod Trešnjevika i izgradnje auto-puta koji će imati petlju na ulazu u Andrijevicu.

„To je put koji vodi do velikih mjesnih zajednica i sela. On vodi do Parka prirode Komovi, atraktivan je za turiste, i u tome će uvijek biti njegova vrijednost. Ako je nekada bio jedina veza sa sjeverom, i nakon izgradnje auto-puta ovaj regionalni put ostaće važan za mještane i turiste. U ovom trenutku, put, naravno ako izuzmemo ekstremne vremenske prilike kao što su ovih dana, ima veliki saobraćajni značaj“, kazao je Čukić.

I pored toga što je tokom prošle godine sprovedena akcija popravke i sanacije puta koji od Andrijevice preko Trešnjevika vodi do Mateševa, ova važna regionalna saobraćajnica se ponovo našla u katastrofalnom stanju. Zbog prolaska teških kamiona i uklanjanja snijega sa kolovoza, u minulih mjesec dana na brojnim mjestima došlo je do ponovnog oštećenja asfaltne podloge, što zadaje ozbiljne probleme učesnicima u saobraćaju.

Da se zbog brojnih oštećena na kolovozu saobraćaj na putu preko Trešnjevika odvija otežano ukazuju i brojni vozači koji se upute ovom dionicom, apelujući da se odgovornije pristupi održavanju ove prometne saobraćajnice.

Da se put preko Trešnjevika rekonstruiše, zadovoljni bi bili i u opštinskom preduzeću Park prirode Komovi, izražavajući nadu da bi se otvorile nove mogućnosti za bolju i puniju turističku valorizaciju tih planinskih masiva.

 (Foto: Opština Andrijevica)

Dok se ovih dana najviše priča o auto-putu, kao i tunelu koji će, na drugoj dionici, proći upravo ispod Trešnjevika, “kraljevskom putu“, on je po tome kako trenutno izgleda, prilično zaboravljen.

„Ovaj put je još prije više od stotinu dvadeset godina napravio kralj Nikola. To je tada bila najvažnija saobraćajnica prema sjeveru Crne Gore i dalje prema Peći. Nije slučajno ni što se andrijevički mjesni centar na trasi ovog puta i najveće selo zove Kralje, a sa druge strane Trešnjevika, prema Mateševu, selo se zove Bare Kraljske“, pričaju mještani najvećehg sela Kralje, najvećeg na ovoj dionici na teritoriji andrijevičke opštine.

Iz ovog, kao i drugih sela duž puta prema Mateševu kažu da je do sada država iskazivala nedomaćinski odnos prema ovom dijelu Crne Gore.

„Podsjećamo da je Nacionalnom strategijom biodiverziteta, koju je Vlada usvojila sredinom 2010. godine, planirano a zatim pet godina kasnije i realizovana ideja da se Komovi proglase reginalnim parkom prirode. Sada imamo Park prirode Komovi, koji obuhvata teritoriju tri opštine, Andrijevice, Kolašina i Podgorice, ali je put do njega u katastriofalnom stanju“, kažu mještani MZ Kralje.

Kada se pravio put preko Trešnjevika, kralj Nikola nije vjerovatno mislio da će stotinu dvadeset godina kasnije to biti jedna od najsiromašnijih opština u državi, prema svim pokazateljima. Ovaj gradić je u vrijeme kralja Nikole imao prvu državnu školu i prvu biblioteku, pa i najviše pismenih stanovnika.

Dok se čeka na drugu trasu auto-puta, put preko Trešnjevika ima izuzetnu važnost, a imaće i nakon toga, ukazuju iz lokalne uprave u ovom gradu.

„Za početak bi bilo dobro da se prihvati naša inicijativa, da se po mogućnosti, kada dozvole vremenske prilike, presvuče novi sloj asfalta na tih deset kilometara, da potom državna saobraćajna inspekcija kontroliše protok vozila i uvede zabranu sa teške kamione. Trenutno je to najbliža veza ovog kraja sa Mateševom, a put će uvijek biti značajan u turističkom pogledu“, kazao je menadžer Opštine Andrijevica, Miloš Čukić.

Naslovna foto: Opština Andrijevica

NIKŠIĆ PROGNOZA