Sto hiljada eura zbog otkaza prije roka

Opšta bolnica u Kotoru je nastavila sa utuživanjem ljekara koji nakon završene specijalizacije, umjesto da nastave da rade u toj zdravstvenoj ustanovi onoliko godina koliko im je trajalo usavršavanje, raskidaju ugovor i odlaze samo nekoliko mjeseci nakon što dobiju zvanje specijaliste, pišu Vijesti.

Nakon što je tužila ljekara internistu dr Mirka Lipovca, od koga je tražila da im isplati 45.574 eura, koliko je bolnicu koštao njegov boravak u Beogradu, usavršavanje i ostalo, sada je jedna od najvećih zdravstvenih ustanova, koja postaje kliničko–bolnički centar za jug države, presavila tabak, te kotorskom sudu podnijela tužbu, u koju su “Vijesti” imale uvid, protiv radiološkinje dr Maje Muković Schotter od koje traži da isplati čak 92.710 eura.

Ljekarka je osporila tužbu, te podnijela protivtužbu smatrajući ništavim ugovor o specijalizaciji.

SUĐENJE U SEPTEMBRU

Sudija kotorskog Osnovnog suda Veljko Bulatović, kako je “Vijestima” potvrđeno, zakazao je za 20. septembar suđenje.

“Dr Muković Schotter je zasnovala radni odnos u Opštoj bolnici 1. novembra 2014, po osnovu Ugovora o radu zaključenog dva dana kasnije, raspoređena je na radno mjesto specijalizant iz oblasti radiologije, a Aneksom ugovora o radu zaključenog 31. oktobra 2021. na poslove ljekara specijaliste radiologije. Opšta bolnica i pomenuta ljekarka su 24. oktobra 2014. zaključile Ugovor o specijalizaciji u kome su taksativno navedene obaveze obje ugovorene strane. Između ostalog, obaveza dr Muković Schotter, kao specijalizanta, bila je da nakon položenog specijalističkog ispita iz radiologije ostane da radi u Opštoj bolnici u Kotoru, efektivno najmanje četiri godine. S druge strane, Opšta bolnica se obavezala da će platiti troškove specijalizacije”, piše u tužbi Opšte bolnice, u koju su “Vijesti” imale uvid, a koju potpisuje punomoćnik, advokat Boris Vukašinović.

Kako se dodaje dr Muković Schotter je 4. oktobra 2021. dobila uvjerenje Medicinskog fakulteta u Podgorici da je položila specijalistički ispit iz Radiologije.

“Samo nekoliko mjeseci nakon toga, 17. januara 2022. godine, izjavom datom pred notarom, tražila je raskid radnog odnosa, odnosno otkaz Ugovora o radu. Opšta bolnica, 28. januara te godine, donosi rješenje o otkazu Ugovora o radu. Ističemo da dr Muković Schotter nije ispunila obavezu predviđenu Ugovorom o specijalizaciji. Za sve vrijeme trajanja specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Opšta bolnica je uplaćivala troškove specijalizacije dr Muković Schotter. Ono što je takođe predviđeno Ugovorom o specijalizaciji, a što ljekarka nije ispunila, jeste da u slučaju neispunjenja bilo koje ugovorene obaveze, kao i u slučaju prestanka radnog odnosa, ona je u obavezi da u roku od 30 dana vrati bolnici iznos isplaćenih troškova”, piše u tužbi Opšte bolnice.

Ukupni troškovi, kako se navodi, zarade, naknade zarade, odvojeni život od porodice, školarina, koje je bolnica imala u vezi sa specijalizacijom dr Muković Schotter, od dana upisa na specijalizaciju do dana raskida radnog odnosa, uzimajući u obzir umanjenje za vrijeme koje je ljekarka radila u bolnici nakon položenog specijalističkog ispita, iznose 92.710,55 eura.

Bolnica traži da kotorski osnovni sud donese presudu kojom će obavezati dr Muković Schotter da joj isplati pomenuti iznos, sa zakonskom zateznom kamatom, od dana podnošenja tužbe do isplate, a sve u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Bolnica, takođe, traži da joj ljekarka isplati troškove postupka.

IZMIJENJENE PORODIČNE PRILIKE

U odgovoru na tužbu dr Muković Schotter preko svoga punomoćnika smatra da sud treba da odbaci tužbu jer je neuredna.

Ljekarka ne spori da je sa bolnicom zaključila Ugovor o specijalizaciji, a potom i Ugovor o radu, kao i Aneks ugovora.

“Međutim, kako su se u međuvremenu izmijenile lične prilike dr Muković Schotter, time što je postala majka i to dvoje djece, te da ima prebivalište u Podgorici, a kako joj je suprug zaposlen kao ljekar specijalista u Kliničkom centru, to je njoj postalo nemoguće da organizuje svakodnevni odlazak u Kotor, a posebno s obzirom na prirodu radnog vremena ljekara radno angažovanih u Kliničkom centru Crne Gore. Iz tog razloga dr Muković Schotter je pokušala da postigne dogovor sa Opštom bolnicom u čemu nije uspjela, te je 17. januara 2022. kod nadležnog notara ovjerila izjavu o otkazu Ugovora o radu”, piše između ostalog u odgovoru na tužbu.

Ljekarka smatra da je potraživanje bolnice od 92 hiljade neosnovano, te podnijela protivtužbu.

“Dr Muković Schotter je zasnovala radni odnos sa Opštom bolnicom 2014. kada je na snazi bio Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacije iz 2006, kao dopunjen Pravilnik iz 2011, kojim nije predviđena obaveza specijalizanta da nakon položenog specijalističkog ispita ne ostane na radu u zdravstvenoj ustanovi onoliko vremena koliko je trajala specijalizacija, vraćanje troškova specijalizacije, a pogotovo vraćanje primljenih zarada za ostvareni rad. Ako bi se išlo i dalje, ovakvu obavezu nije predviđao ni Pravilnik iz 1994. godine”, piše u protivtužbi.

Ljekarka protivtužbom osporava odredbe člana 2 Ugovora o specijalizaciji kojim je Bolnica obavezala specijalizante da vrate troškove specijalizacije ukoliko prije roka napuste tu ustanovu.

“Ovakva odredba ugovora o specijalizaciji je ništava budući da ne postoji osnov, niti se njeno propisivanje može crpjeti niti iz zakonskog propisa, niti kakvog drugog podzakonskog ili opšteg akta, posebno ako se uzme u obzir Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku odobravanja specijalizacije od 2006. koji je bio na snazi u vrijeme kada je dr Muković Schotter potpisala Ugovor o specijalizaciji”, piše u protivtužbi. Zato se traži od Suda da usvoji protivtužbeni zahtjev, te utvrdi da je djelimično ništavan Ugovor o specijalizaciji, odnosno da je ništava odredba spornog člana 2 tog Ugovora.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA