Srpski nacionalni savjet traži od Ustavnog suda postavljanje table na ćiriličnom pismu

Srpski nacionalni savjet Crne Gore uputio je dopis Ustavnom sudu sa molbom da vrate tablu sa ćiriličnim pismom, i na taj način omoguće neselektivno i nediskriminatorno poštovanje i sprovođenje ustavnih normi.

Dopis upućen Ustavnom sudu prenosimo integralno: 

“Uzimajući u obzir preporuku Zaštitnika ljudskih prava i sloboda vezanu za očuvanje ćirilice, po odredbama Ustava Crne Gore, jednog od dva ravnopravna pisma pozivamo Vas da u najkraćem roku na ulaz u zgradu Ustavnog suda postavite tablu sa ispisanim nazivom institucije: USTAVNI SUD CRNE GORE, na ćiriličnom pismu kakva je i ranije postojala.

Srpski nacionalni savjet Crne Gore je u nizu poslednjih godina reagovao na neusaglašenost propisa sa Ustavom i zakonima, što je u nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore shodno čl. 149 st. 1 tač. 2 Ustava Crne Gore. No i pored toga, Ustavni sud Crne Gore je uklonio tablu sa ćiričnim natpisom „Ustavni sud Crne Gore“ čime je na nesumnjiv i očigledan način povrijedio ustavne odredbe kojima se garantuje ravnopravna upotreba ćiričnog i latiničnog pisma u Crnoj Gori (čl. 13 st. 2 Ustav Crne Gore), umjesto da prati sprovođenje, usaglašenost zakona i drugih akata, kao i poštovanje ustavnih normi u skladu sa svojim nadležnostima.

Napomenućemo, da su razlozi za naše insistiranje na ravnopravnu upotrebu ćiriličnog pisma pored predviđenosti normama najvišeg pravnog akta najjače pravne snage mnogostruki, na koje ćemo Vas u kratkim crtama podsjetiti.

Ćiriličnim pismom smo se upisali među civilizovane (slovesne) i istorijske narode Evrope i svijeta; Ćirilicom je ispisana i naša najstarija knjiga, Miroslavljevo jevanđelje, koju je UNESKO uvrstio u ediciju „Pamćenje svijeta“ kao jedno od 120 najvrednijih dobara koje je stvorila ljudska civilizacija, kao i Oktoih, i druge knjige iz Crnojevića štamparije, čije štampanje predstavlja najznačajniji datum kulturne istorije Crne Gore; Ćirilica je bila i ostala jedna od osnovnih odredica našeg identiteta. Njeno napuštanje znači prekid sa našim kulturnim i duhovnim identitetom, odnosno odricanje od svog kulturnog nasleđa; Ćirilica danas u Crnoj Gori ima status samo dozvoljenog, ali ne ravnopravnog i obavezujućeg pisma. Na latinici se vodi sva državna administracija i korespondencija uz potpuno zapostavljanje ćiriličnog pisma; Ne postoji ni jedan razlog za potiskivanje i napuštanje ćirilice: ni istorijski, ni kulturni, ni estetski, ni lingvistički, ni vjerski, ni tehničko-tehnološki.

Ukoliko bi se nastavio ovakav trend napuštanja ćirilice, nje bi u kratkom vremenu naprosto nestalo na ovom prostoru, što ne bi bio samo diskriminatorski čin prema onom dijelu ovdašnjeg stanovništva koje to pismo doživljava kao jedan od najvažnijih činilaca svog nacionalnog, kulturnog, jezičkog i duhovnog identiteta, nego i nezapamćeno anticivilizacijsko nasilje nad istorijom i kulturom Crne Gore.

Stoga, kako bismo izbjegli nepotrebne sporove u vezi sa ovim predmetom, molimo Vas da vratite tablu sa ćiriličnim pismom, te na taj način omogućite neselektivno i nediskriminatorno poštovanje i sprovođenje ustavnih normi”.

foto:CDM

NIKŠIĆ PROGNOZA