„Spriječiti zloupotrebu prava na slobodan pristup informacijama“

Država je, brojnim zloupotrebama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, oštećena za milione EUR, kroz troškove upravnih postupaka i sporova, pa se odgovarajućim izmjenama tog zakona mora spriječiti dalja šteta, poručili su iz Zajednice opština (ZOCG).

Iz ZOCG su to naveli u izjašnjenju na Predlog izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji je podnijela Vlada, a koje je upućeno skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, koji danas ima raspravu povodom tog akta.

ZOCG, kako su poručili, bez dileme podržava pravo javnosti da zna, odnosno nesporan javni interes za slobodan pristup informaciji, kao jednu od tekovina evropskog zakonodavstva u funkciji borbe protiv korupcije.

U izjašnjenju koje je uputila generalna sekretarka ZOCG Mišela Manojlović navodi se da je postojeće zakonsko rješenje omogućilo, nažalost, da neke nevladine organizacije (NVO), koje se predstavljaju kao jedini borci za zaštitu i racionalno korišćenje javnih sredstava, zapravo pustoše državni i lokalne budžete zloupotrebom tog prava.

Iz ZOCG su kazali da u praksi dolazi do toga da neka NVO uputi odjednom stotine zahtjeva nekom organu, ili da se učestalo traže informacije koje su stare decenijama i koje nije moguće naći.

Kako su rekli, dešava se da se od kompanija traže informacije iz domena poslovne tajne, čije bi odavanje nanijelo nenadoknadivu štetu.

„Budući da se na ove i druge načine državni organi onemogućavaju da odgovore u zakonskom roku, slijede tužbe i postupci u kojima se od države uzima oko četiri hiljade EUR po zahtjevu za troškove spora“, naveli su iz ZOCG.

Manojlović je kazala da iz Upravnog suda ima informaciju da se sredinom prošle godine odlučivalo o troškovima postupka u visini od preko deset miliona EUR, od kojih je veliki dio iz osnova slobodnog pristupa informacijama.

„I da je samo jedan advokat u jednom danu podnio ogroman broj tipskih tužbi za ćutanje uprave, i dodatno tražio učešće na potpuno bespotrebnoj usmenoj raspravi, po kom osnovu će mu sigurno biti dosuđeno oko 70 hiljada EUR. Da li je to alarm, ostavljam svakom da zaključi“, navela je Manojlović.

Iz ZOCG su, u izjašnjenju na Predlog izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama, predložili da bi trebalo, pored ostalog, jasno definisati javni interes u korist organa vlasti, kao i da u slučaju objelodanjivanja podataka koji uzrokuju materijalnu ili nematerijalnu štetu, podnosilac zahtjeva mora biti obavezan da tu štetu nadoknadi.

Predloženo je, kako su kazali, i da se zakonom ograniče zahtjevi za slobodan pristup samo na one informacije koje su u rokovima čuvanja predviđenim Listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, koja će biti objavljena na veb sajtu organa vlasti.

Iz ZOCG su rekli da je predlog i da se rok rješavanja o slobodnom pristupu informacijama usaglasi sa Zakonom o upravnom postupku, odnosno da iznosi 30 dana.

„Kao mehanizam za sprečavanje stalnog ponavljanja zahtjeva na koji je već negativno odgovoreno zbog neposjedovanja informacije, predlaže se da se takvi zahtjevi sankcionišu kao prekršaji većom novčanom kaznom“, kaže se u saopštenju.

ZOCG je, kako su naveli, upozorila i da se u postojećem Predlogu izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama u pojedinim slučajevima suspenduje dvostepenost postupka i da kod odredbi o ograničenju slobodnog pristupa nijesu obuhvaćeni maloljetnici kao posebno zaštićena kategorija stanovnika.

Oni su kazali da su upozorili i da nije propisan rok u kome podnosilac zahtjeva mora dostaviti dokaz da je platio troškove postupka.

Iz ZOCG rekli su da su posebna izjašnjenja na Predlog izmjena i dopuna tog zakona dostavile opštine Bar i Plužine.

Opština Bar, kako su naveli iz ZOCG, sugeriše da se ne skraćuje rok za ponovni pristup istoj informaciji sa šest mjeseci na 90 dana, kao i da je potrebno produžiti rok za dostavu rješenja.

„Opština Plužine, između ostalog, predlaže da se ograniči broj zahtjeva koje jedan podnosilac može da podnese u određenom periodu“, kaže se u saopštenju.

Foto: ZOCG

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA