„Specijalni sud neće povećati efikasnost, sudstvu potreban veting“

Osnivanje Specijalnog suda ne može biti prioritet jer se pravosuđe nalazi u alarmantnom stanju. Prvo moramo podići sudski sistem i učiniti da pravosuđe funkcioniše, pa tek onda razmišljati o tome, ocijenili ugledni pravnici u emisiji “Referat” na Gradskoj RTV.

Ideja o osnivanju specijalnog suda je pohvalna, ali u ovom trenutku nije prioritet, ocijenio je advokat Dalibor Kavarić gostujući u emisiji.

“U mnoštvu političkih ponuda, projekata i ideja koje je promovisala ova Vlada pojavljuje se i ova ideja o formiranju Specijalnog suda za organizovani kriminal, koji je sam po sebi dobra ideja i zaslužuje podršku svakoga ko se bavi ovim poslom i kome je cilj rješavanje nagomilanih predmeta. Imajući u vidu broj neriješenih predmeta pred sadašnjim organima, Višim sudom i specijalizovanim odjeljenjem za organizovani kriminal, svakako da bi se moglo razmišljati, odnosno raditi na realizaciji takve ideje moralo bi se broj aktuelnih predmeta svesti na jedan prihvatljiv nivo jer naše pravosuđe ima problema sa rokovima sa rješavanjem problema i dugotrajnim pritvorom i kršenjem ljudskih prava ljudi koji su u pritvoru”, kazao je Kavarić.

Ističe da bi prioriteti trebalo da se odnose na rješavanje postojećih predmeta.

“Započinjati priču sa novom idejom o formiranju Specijalnog suda samo po sebi je pozitivna ideja, ali mislim da se treba baviti prioritetima koji se odnose na rješavanje postojećih predmeta, popunjavanje sudova nedostajućim sudijama i na postizanje ažurnosti u radu sadašnjeg suda i sadašnjeg specijalizovanog odjeljenja a tek nakon toga se baviti osnivanjem”, smatra Kavarić.

Ističe da nije tačno poznato koliko sudija nedostaje, ali je, kako kaže, evidentno je da treba razmisliti o izmejana i dopunama pravilnika u sistematizaciji broja sudija koji su predviđeni po svim sudovima u Crnoj Gori.

“Očigledno da je broj sudija koji rade na predmetima sad ne može da odgovori zahtjevima povećanog broja predmeta, naročito predmeta iz oblasti organizovanog kriminala, tako da trpe i pritvorena lica i predmeti i javnost koja očekuje brzu i efikasnu pravdu bilo da se radi o osuđujućim ili oslobađajućim presudama tamo gdje nema dokaza za krivicu”, kazao je Kavarić.

Nepostojanje odluke nadležnog državnog organa kada je riječ o aktuelnim aferama, dodaje Kavarić, u našoj praksi se odomaćilo kao model postupanja ili kao model nečinjenja od strane državnih organa.

“Tako krupne afere ostavljaju bez zaključka čime bi nama kao građanima dali odgovor da li je sumnja, tvrdnja ili optužba koju je jedan čovjek ili organizacija izrekla protiv druge istinita ili ne. Ukoliko je istinita, potrebno je da onaj ko je akter odnosno objekat te istinite informacije snosi krivičnu ili građansku odgovornost. Ukoliko nije istinita potrebno je da onaj ko neistinitu informaciju plasira snosi, ne mora to čak biti ni krivična odgovornost ni zatvor, ali mora biti građanska ili materijalno prarvna odgovornost. Mora platiti štetu koja je respektabilna i koja je dovoljno velika koja će njega i eventualno druge počinioce takvih djela za sva vremena da demotiviše da nekoga ponovo tako okleveta”, zaključuje Kavarić.

Šušić: Crnoj Gori nedostaje stabilan sudski sistem

Advokat Mitar Šušić smatra da Crnoj Gori nedostaje stabilan sudski redovan sistem, koji može da se nosi sa svim predmetima, imajući u vidu da je pred svim sudovima skoro 70.000 neriješenih predmeta.

“Govoriti o Specijalnom sudu u kontekstu problema koji mi imamo sa redovnim sudovima, bojim se da to oslikava želju Vlade da riješi problem organizovanog kriminala i da pokaže društvu da želi da se uhvati ukoštac sa gorućim problemom našeg društva, ali mislim da predstavlja jednu vrstu neukosti i nepoznavanja sistema. Ako nam je ključna poruka za pravosuđe da osnivamo Specijalni sud, onda to znači da smo izgubili iz vida kako trenutno funkcionišu redovni sudovi”, kazao je Šušić.

“Specijalno odjeljenje Višeg suda najneefikasniji dio pravosuđa”

On smatra da je Specijalno odjeljenje Višeg suda trenutno najneefikasniji dio pravosuđa, te da ni Specijalni sud ne bi doprinio boljoj efikasnosti.

“Mi trebamo da podignemo sudski sistem i da pravosuđe funkcioniše. Zapostavlja se cijeli sudski sistem i priča se o Specijalnom sudu”, kazao je Šušić.

Crna Gora, kako kaže, ima deficit broja sudija koji su “spremni da se uhvate ukoštac sa svim problemima”.

“Postojeće sudije nemaju nedostatak u stručnosti, ali imaju nedostatak podrške od sistema, jer kada postanete sudija sačeka vas 300 predmeta od kojih su neki trajali decenijama i sigurno da za sve to treba vrijeme. Takođe, trenutni model izbora sudija je nešto što apsolutno ne ide na konto kvaliteta, a čak ni kvantiteta sudija. U posljednje vrijeme vidimo da se raspisuju oglasi za više sudija nego što se prijavi kandidata. Šta to govori o kvalitetu? Svako ko poželi da bude sudija to može, jer niko ne želi. Ne žele jer nakon završenog fakulteta treba da sačekate konkurs za pripravnike koji bude jednom ili dva puta godišnje, nakon toga pripravnički traje tri godine nakon čega ste nezaposleni i spremate pravosudni ispit. Nakon svega toga stičete uslov da konkurišete, pa nakon dvije godine savjetničkog staža tek možete da konkurišete za sudiju, gdje postajete kandidat za sudiju”, objašnjava Šušić.

Smatra i da predstavljena rješenja “anti-mafija” zakona nijesu dobra.

“Nikakva mafija ne bi bila pogođena ovakvim rješenjima u pravosudnom sistemu. Planirano je da se ispituje sve preko 50.000 eura, a toliko danas u Podgorici košta garsonjera. Mafija je dovoljno sofisticirana da svoje prihode i imovinu ne drži tako očigledno da im je možete oduzeti. Možda nećete doći do imovine koja je na nekim ‘Of šor’ destinacijama ili na imenima stranih državljana, ali ćete doći do čovjeka koji je u uslovima neformalne ekonomije, koju je gajila Crna Gora, nezakonito stekao stan u Podgorici. Njemu ćemo da ispitamo imovinu i vidimo odakle mu taj stan”, kazao je Šušić.

Radulović: Osnivanjem Specijalnog suda nećemo uraditi ništa ako pravosuđe ostane nepromijenjeno

Advokat Veselin Radulović navodi da samim osnivanjem Specijalnog suda nećemo uraditi ništa, ako stanje u pravosuđu ostane nepromijenjeno.

“Nama je potrebno efikasno pravosuđe i kvalitetne sudije, koji će profesionalno raditi posao. Treba da vidimo koji su uzroci problema u pravosuđu i da počnemo da ih rješavamo. Imamo i kadrovske probleme – nedostatak sudija. Tu su i prostorni problemi. Sve Vlade su obećavale bolje uslove za pravosuđe, ali niko nije uradio ništa. Sve to su uzroci stanja u kojem se nalazi pravosuđe. Vlada i država nijesu u stanju da Specijalnom tužilaštvu obezbijede elementarne uslove za rad. Najavljena je izgradnja Pravosudnog kvarta, ali bojim se da to sve počne i završi se na nekoj vrsti političke promocije. Živimo u pravosuđu kojim je 17 godina upravljala Vesna Medenica, a znamo na koji je način to radila. Znamo na koji način su birani kadrovi i ko je favorizovan, a ko je sprečavan u napredovanju”, istakao je Radulović, navodeći da je vrlo malo promijenjeno u posljednje dvije godine, od kada Medenica nije na funkciji.

Foto: Gradski.me

NIKŠIĆ PROGNOZA