Spajić: Crna Gora pred uključenje na „sivu listu“, želimo da izbjegnemo takvu situaciju

Korupcija je ne samo negacija prava, pravde i nepristrasnosti već i krupan ekonomski problem, saopštio je predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić.

„Deformiše strukturu proizvodnje, stvara neizvjesnost u pogledu dugoročnih projekata, obara stopu prinosa kod investicionih projekata usljed čega imamo selidbu kapitala iz zemlje. Priroiteti Vlade u borbi protv korupcije zasnovani su na izvještaju Evropske komisije (EK). Posebno se kao normativni okvir izdvaja donošenje Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću i izmjene Zakona o sprečavanju korupcije“, istakao je Spajić na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji u Podgorici koju je organizovala nevladina organizacija (NVO) Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

On je dodao da će prioritet biti donošenje nove strategije za borbu protiv korupcije.

Kazao je da je Crna Gora pred uključenje na „sivu listu“ FATFA (Radna grupa za finansijsku akciju) i da je to jako ozbiljna situacija kojoj su pristupili veoma odgovorno.

„Želimo da pokušamo zadnjim naporima da izbjegnemo takvu situaciju koja će opteretiti ekonomsku aktivnost Crne Gore“, rekao je Spajić.

Na ovoj „sivoj listi“ se nalaze države koje ne primjenjuju ili djelimično primjenjuju mjere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Spajić je prije dva dana takođe rekao da bave velikom prijetnjom da bi mogli završiti na „sivoj listi“, teukazao da rade i jaku kampanju kroz diplomatske kanale da se ta odluka odgodi za godinu.

Popa: Kjučna snažna politička volja, koordinacija i sadejstvo raznih resornih institucija

Šefica delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da treba postaviti osnovno pitanje kako će država da raste, da jača investicije ukoliko postoji korupcija koja koči zdravu konkurenciju.

„Izvještaj EK iz novembra ponudio je određena rješenja i načine na koje GRECO, Savjet Evrope i druge evropske institucije mogu da pomognu. Najvažnije je usvoji čvrstu strategiju u borbi protiv korupcije, izmjene zakona za borbu protiv korupcije i finansiranje političkih partija“, rekla je Popa.

Ona je naglasila da je ključna snažna politička volja i koordinacija i sadejstvo raznih resornih institucija.

„Treba napraviti propise kojisu jasno i nedvosmisleno napisani, i bili bi jasni i jednostavni za primjenu. Jako je važno i učešće NVO i upravo ova konferencija ide u tom pravcu“, poručila je Popa.

Rajnke: Kad smo na vlasti treba da imamo odgovornost prema građanima

Ambasadorka SAD Džudi Rajzing Rajnke smatra da korupcija utiče na svako društvo jer podriva pravdu i jednakost za koje se svi borimo u želji da stvorimo demokratska društva.

„Pronevjera, mito, lično bogaćenje… građani sa pravom negpduju povodom toga. Korupcija erodira povjerenje u institucije. Uništava društvo i njegovu dušu. SAD nastavljaju da se bore protiv korupcije i u mojoj zemlji i u saradnji sa međunarodnim partnerima“, rekla je Rajnke i pozdravila borbu MANS-a protiv korupcije..

„Treba da kao predstavnici državne vlasti da obećamo ljudima da nećemo koristiti svoje pozicije za negativne stvari nego ćemo služiti narodu. Podstičem Vladu da se bori protiv korupcije i stvori integritet javne uprave. To nije lako i treba donijeti teške odluke. Svi smo ljudi, ali kad smo na vlasti treba da imamo odgovornost prema građanima“, zaključila je.

Meken: Svaka vlast kvari i korpumpirana je

Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Don Meken kazala je da svaka vlast kvari i da je korpumpirana.

„Apsolutna vlast znači apsokutnu korupciju. Smatramo da korupcija kvari ne samo kod nas nego svugdje. Ona kvari izglede za razvoj svake zemlje, ugrožava bezbjednost, dovodi do pojave kriminala. Nijedna zemlja nije lišena korupcije. I zato se njom moramo baviti svi u svakom trenutku. Jako je bitno ne baviti se korupcijom samo jednog nego svakog dana. Sreća je što možete da se oslonite na ljude koji vam mogu pomoći“, kazala je Meken.

Dodala je da korupcija postoji kod ljekara, u policiji i školi.

„Uzeti nešto što nam ne pripada znači lišiti nekoga onoga što njemu pripada. Nefer je trpjeti korupciju i treba je rješavati iznutra. Borba protiv korupcije je teška, a nagrade ne postoje. To što tužioci žive sa obezbjeđenjem, novinari takođe, što se civilni aktivisti ocrnjuju. Bez njih nema napretka, ne može Crna Gora da prosperira i postane članica EU“, rekla je Meken.

Poručila je da Ujedinjeno Kraljevstvo vidi borbu protiv korupcije u Crnoj Gori.

„Uvijek ćete imati pomoć moje države vezano za implementaciju antikorupcijskih zakona“, kazala je Meken.

Marsela: Raditi na izgradnji kulture legalnosti i vladavine prava

Ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marsela kazala je da Italija ima dugu istorije borbe protiv korupcije.

„Nije se radilo samo o tome da smo imali problem, nego smo i reagovali na nju i to je jako bitan element. Otkrili smo da su mnogi naši političari bili korumpirani, veliki sistem korupcije. Reagovali smo snažno i dobro i postali model u borbi protiv korupcije“, istakla je Marsela.

Ona je dodala da finansijska policija Italije jeste model, te da provjerava funkcionere, državne službenike, političare.

„Ona ima različite slojeve i ide ka vrhu. Počeli smo da se borimo protiv korupcije sa vrlo jakim zakonima i normativnim okvirom koji je bio neophodan. Pravila su jako bitna. Pored implementacije ovih pravila postoji drugi aspekt, treba raditi na izgradnji kulture legalnosti, kulture vladavine prava koja treba da uključuje čitavo društvo“, rekla je Marsela.

Poručila je da ako ie društvo korumpirano to znači da svaki građanin dobija manje usluga za više novca.

„To je nešto što ne smijemo prihvatati kao pojavu“, rekla je Marsela.

Strajn: Korupcija je zloupotreba javnih ovlašćenja za privatne svrhe

Prvi sekretar u ambasadi Holandije u Srbiji i Crnoj Gori Korvin fan Strajn kazao je da je korupcija zloupotreba javnih ovlašćenja za privatne svrhe.

„Zbog toga mi građani treba da držimo naše političke predstavnike odgovornim. Ne donosi ništa dobro cijelom društvu, već ogromne benefite maloj grupi ljudi. Zato je potrebno da se ne ćuti na korupciju da se ona ne bi pretvorila u prihvatanje. Treba da trazimo promjene i budemo ta promjena. Treba da poslušamo izvještaje institucija za borbu protiv korupcije. Treba graditi povjerenje u institucije, a do sad je to kočilo pristup Crne Gore u Evropskoj uniji“, rekao je Strajn.

Foto: Gordana Bojanić/Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA