Socijalno neprilagođeno ponašanje ima svoje uzroke kojima se neophodno baviti u što ranijoj fazi

Socijalno neprilagođeno ponašanje ima svoje uzroke kojima se neophodno baviti u što ranijoj fazi, poručila je socijalna radnica i koordinatorka projekta iz nevladine organizacije (NVO) Juventas, Marija Ružic Stajović.

U Petrovcu je danas završena trodnevna, akreditovana obuka „Jačanje kapaciteta stručnih radnika/ca za rad sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem”, koju je orgnizovao NVO Juventas, Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja CeP i Psihološka asocijacija Crne Gore, u sklopu projekta “Pružanje podrške djeci i mladima koja su pod institucionalnom zaštitom, nakon COVID -a 19”, finansijski podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

“Za svako ponašanje bilo kojeg djeteta postoje dublji razlozi koji mogu da leže i u sredini u kojoj su odrastali, nedovoljnoj podršci porodice, škole ili nekoj drugoj životnoj situaciji. Iz tog razloga, , sistem socijalne i dječje zaštite zajedno sa drugim sistemima treba da reaguje preventivno, jer je to najbolji način za ulaganje u pravilan razvoj djece i omogučavanje jednakih mogućnosti za njihovo učenje, obrazovanje, zapošljavanje”, poručila je Ružić Stajović.

Prema njenim riječima, u rješavanju problema vršnjačkog nasilja i uopšte socijalno neprilagođenog ponašanja fali uvezivanje različitih sistema.

“Sistem socijalne i dječije zaštite je u velikoj mjeri zapostavljen, tako da stručne radnike/ce treba uvezati sa ostalim profesionalcima iz drugih oblasti. Na primjer Centar za mlade “Ljubović” ili Dječiji dom “Mlaodost” treba da imaju kontinuiranu saradnju i komunikaciju sa lokalnim samoupravama, školama, organizacijama civilnog društva i svim socijalnim servisama u toj zajednici”, istakla je Ružić Stajović.

Poručuje da je potrebno osnivanje novih socijalnih servisa sa ciljem pružanja podrške porodicama, roditeljima, djeci, koji će im pomoći u savladavanju svih izazova koje nosi odrastanje jednog djeteta.

Govoreći o obuci, ona je istakla da je njen cilj jačanje kapaciteta stručnih radnika/ca iz Dječijeg doma “Mladost” i Centra za mlade “Ljubović” u pogledu rada sa djecom sa socijalno neprilagođenim ponašanjem, ali ujedno i iz centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje i NVO-a koje rade sa ovom djecom.

Kazala je da su učesnici obuke imali priliku da nauče kako mogu raditi sa djecom, prepoznati intervencije koje su djelotvorne kada svjedočimo socijalno neprilagođenom ponašanju i, koji su to rizici socijalno neprilagođenog ponašanja i kako preventivno reagovati u cilju sprečavanja kulminiranja određenog neprihvatljivog ponašanja.

“Smatramo da ovakve obuke treba da se i dalje organizuju i da se na svaki mogući način sprovodi podrška zaposlenima u socijalnoj i dječijoj zaštiti, a posebno stručnim radnicima/ama koji rade u prethodno navedenim institucijama i organizacijama”, rekla Ružić Stajović.

“Osim ove obuke, na jesen ćemo ponovo organizovati ovu obuku za druge stručne radnike/ce, tako da će biti prilike i za ostale zainteresovane da se uključe, usavrše svoje vještine, ali i steknu poene koji su im neophodni za obnovu licence”, najavila je Ružić Stajović.

Trenerica i psihološkinja, Jarmila Bujak Stanko, pojasnila je da se izraz socijalno neprilagođeno ponašanje koristi za sve kategorije djece koja se sreću sa različitim izazovima u ponašanju.

“Ovaj pojam obuhvata i blaže stepene problema u ponašanju i zato zagovaramo njegovu upotrebu, jer će omogućiti raniji tretman, bolju prevenciju, ranije sprečavanje i smanjenje ovog ponašanja”, dodala je Bujak Stanko.

Upitana za problem vršnjačkog nasilja, koje je dio socijalno neprilagođenog ponašanja, Bujak Stanko je naglasila da tu i dalje ima puno posla.

“Vidimo da ovaj problem stoji, i da se on razvija umjesto zauzdava. Trebalo bi pokrenuti cjelovitiji sistem odgovora koji bi uključivao institucije, intezivniji i individualizovan rad sa djecom i mladima i porodice koji su partneri u cijelom procesu ”, poručila je Bujak Stanko.

Istakla je da je neophodno usvajanje starategija i mjera koje će podržati porodice kako bi im se omogućio kontinuiran tretman različitih intervencija za djecu, a sve u cilju olakšanja situacije.

Kada je u pitanju obuka, ona je rekla, da je obuka akreditovana i napravljena po modelu smjernica za rad djecom i mladima sa neprilagođenim socijalnim ponašanjem.

Kako je navela, obuka je namijenjena različitim stručnim radnicima iz institucija, kao dio njihovog kontinuiranog stručnog usavršavanja, ali i predstavnicima iz raznih nevladinih organizacija i strukovnih udruženja.ž“Učesnici su dobili instrukcije i priliku da provježbaju i grade vještine kako bi im pomogle da socijalno neprilagođenja ponašanja smanje, da se porodice koje imaju ovaj izazav podrže i uključe u tretman problema, i da na kraju djeca izađu osnažena i bez problema u panašanju”, rekla je Bujak Stanko.

Predstavnik Psihološke asocijacije Crne Gore, koja je partner na projektu, Miloš Bulatović, komentarišući temu vršnjačkog nasilja, ističe da je ono oduvjek postojalo, samo da je moguće to da se ono sada brže i lakše identifikuje.

“Ono što je, između ostalog važno, jeste i sama uloga medija u smislu da sa posebnim senzibilitetom informišu javnost, i šire svijest o preventivnim i edukativnim sadržajima koji mogu podsticajno djelovati da se svi pojavni oblici nasilja, među kojima je i vršnjačko nasilje, u našem društvu redukuju” istakao je Bulatović.

Poručuje da su rana intervencija, preventivno djelovanje i razvijanje edukativnih sadržaja, usmjerenih ne samo ka djeci i roditeljima već i ostalim članovima društva djece, neophodni da se promijeni fokus sa onoga što egzistira isuviše dugo, a to je različita manifestacija agresivnosti i veoma niska frustraciona tolerancija.

Kazao je da je ova tema, kojom su se učesnici bavili na treningu, izuzetno važna i neophodna kao nastavak kontinuranog cjeloživotnog profesionalnog, i ličnog, usavršavanja, stručnih radnika i saradnika bilo da dolaze iz obrazovnog, zdravstvenog, sistema za socijalnu i dječju zaštitu i drugih sistema.

“Tokom ova dva dana imali smo prilike da usvojimo čitav set praktičnih vještina koje možemo i koje treba da koristimo u svom daljem radu sa svim korisnicima naših usluga koje pružamo.

Takođe, imali smo priliku da nastavimo ili započnemo saradnju sa kolegama iz drugih sektora, što je takođe još jedna vrijednost koju je ova obuka pružila” rekao je Bulatović.

Dodao je da je NVO “Psihološka asocijacija Crne Gore” realizuje projektnu aktivnost koja podrazumijeva pružanje psihološke podrške zaposlenima.

“Ova obuka je važna kako bi nam dala bolji uvid u to sa čime se zapravo zaposleni iz Dječjeg doma “Mladost” i JU Centar “Ljubović” suočavaju, kao i zaposleni iz Centara za socijalni rad i Domova zdravlja.

Upravo razumjevanje principa rada sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem nam pruža dodatne, ne samo informacije, već i smjernice u kojem pravcu treba da djelujemo kako bismo pružili još kvalitetniju podršku zaposlenima, svjesni izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju”, zaključio je Bulatović.

Psihološkinja u Centru za mentalno zdravlje Dom zdravlja Herceg Novi, Jelena Pejović, rekla je da svi treba da shvate da postoje slabi kapaciteti koji “dočekuju problem neprilagođenog socijalnog ponašanja djece”.

“Jako je mali broj ljudi na pozicijama koje su značajne za rješavanje ovog problema. U Crnoj gori imamo trend rasta vršnjačkog nasilja, a nas je i dalje isti broj”, poručila je Pejović.

Komentarišući vršnjačko nasilje, ona kao problem ističe to što su ta djeca etiketirana i stavljena sa strane i što sadašnji pristup u njegovom rješavanju daje kontra rezultate od onoga što bi zapravo trebalo.

Pejović je istakla da je ova obuka na jednom mjestu okupila velika znanja i koncipirala i dala novi pristup stručnim socijalnim radnicima.

“Najbitnije što različite struke počinju da sagledavaju na isti način ovaj probelm, koji je sve više prisutan”, ocijenila je Pejović.

Stručna radnica Centra za mlade “Ljubović”, Olga Rovčanin, kazala je da je njihov rad sa djecom i mladima baziran na aktivnosti i planovima od samog početka dana.

“Imamo individualni i grupni, različite radionice edukativnog karaktera i sportskim aktivnostima, tako da su naša djeca raspoložena. Što se tiče rodotelja tu imamo cijeli tim stručnih radnika koji radi i razgovara i sa njima”, pojasnila je Rovčanin.

Rekla da će im obuka pomoći da unprijede rad Centra kroz različite tehnike primjene i principa neprilagođenog ponašanja u radu sa djecom i mladima koje imaju problem sa ponašanjem.

Projekat “Pružanje podrške djeci i mladima koja su pod institucionalnom zaštitom, nakon COVID -a 19” sprovodi NVO Juventas u partnerstvu sa Psihološkom asocijalcijom Crne Gore – PAMNE i Centrom za podršku lokalnog I regionalnog razvoja – CeP, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat se sprovodi u trajanju od 24 mjeseca, počev od januara 2022. Godine.

Kako bi se izborili sa izazovima nastalim uslijed pandemije Covid 19 i omogućili ravnopravniji pristup obrazovanju, značajnom dijelu djece koja se nalaze pod institucionalnom zaštitom u Crnoj Gori, pripremljen je projekat koji treba da obezbijedi podršku jednakom pristupu obrazovanju, stručnom osposobljavanju i mogućnostima zapošljavanja za štićenike dvije najveće ustanove za socijalnu i dječju zaštitu u Crnoj Gori: Dječji dom “Mladost” u Bijeloj iz Herceg Novog i JU Centar za mlade “Ljubović“ iz Podgorice.

Projekat je osmišljen zajedno sa menadžmentom obje navedene ustanove i zasnovan je na dosadašnjem radu aplikanata sa djecom u ovim ustanovama i stvarnim potrebama kako djece tako i osoblja koje radi u ovim ustanovama.

Pored aplikanata, koji su već dugi niz godina veoma afirmisane i iskusne organizacije koje rade sa mladima i ugroženom populacijom, projekat će direktno uključiti i druge zainteresovane strane, prije svega predstavnike dvije institucije, njihovo osoblje i korisnike – djecu bez roditeljskog staranja, djecu koja su pretrpjela porodično i drugo nasilje, djeca koja su u sukobu sa zakonom.

Foto: PR Centar

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA