Skupština raspisala dva tendera: Za nova vozila daju 103.000, za hotele 161.000 eura

Skupština Crne Gore kupuje pet novih putničkih vozila, za koja će izdvojiti do 103.305 eura, dok će na plaćanje agencijskih usluga hotelskog smještaja u ovoj godini utrošiti 161.157 eura.

Skupština traži nekorišćena, nova vozila i da im ponuđač dostavi katalog ponuđenih automobila sa detaljnim opisom, tehničkim karakteristikama i ponuđenom opremom. Uslovima koje je Skupština predvidjela u tenderskom postupku otvorenom 7. februara, od ponuđača se traži izjava u kojoj garantni rok za ponuđena vozila ne može biti kraći od dvije godine. Za potrebe najvišeg organa zakonodavne vlasti traže se putnička vozila radne zapremine motora od minimum 1.450 kubika i dužinom auta od najmanje 4.500 milimetara. Specifikacijom se traže metalikcrna auta, sa ABS + ESP opremom, minimum četiri vazdušna jastuka, daljinskim centralnim zaključavanjem vrata, led svjetlima, aluminijumskim felnama, dvozonskim klima uređajima i dr.

Skupština je istog dana raspisala i tender za nabavku agencijskih usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, vrijedan 161.157 eura za prvu godinu, odnosno 322.314 eura u slučaju primjene okvirnog sporazuma za dvije godine.

Od ponuđača usluga se traži izjava da će za potrebe parlamenta rezervisati hotelski smještaj u zemlji i inostranstvu, po potrebi vršiti usluge rezervacije smještaja i van radnog vremena, u hitnim slučajevima (24 sata na dan, sedam dana u nedjelji), da će osigurati fleksibilno radno vrijeme i mogućnost kontakta u toku 24 sata i da će Skupštini dati prioritet prilikom pružanja usluga koje su predmet nabavke. Od ponuđača se traži da uz svaki zahtjev koji dobije od naručioca, dostavi najmanje tri ponude za hotelski smještaj, te da će usluge rezervacije hotelskog smještaja obavljati po najpovoljnijim cijenama smještaja.

– Rok izvršenja ugovora je godinu od dana zaključivanja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora. Naručilac će ponudu sa ponuđenim rokom izvršenja predmetnih usluga dužim od maksimalnog roka određenog u tenderskoj dokumentaciji (preko osam časova) odbiti kao neispravnu. Minimalni rok za izvršenje predmetne usluge je jedan sat, a maksimalni rok izvršenja predmetnih usluga je osam sati. Naručilac će ponudu sa ponuđenim rokom izvršenja predmetnih usluga dužim od maksimalnog roka određenog u tenderskoj dokumentaciji odbiti kao neispravnu – precizirano je tenderom.

Noćenje sa doručkom u zemlji i inostranstvu

Skupština traži uslugu rezervacije hotelskog smještaja u zemlji na bazi noćenja sa doručkom za jednu do tri osobe, za četiri do 10 osoba, za 11 ili više osoba, u hotelu kategorizacije po izboru naručioca. Tenderom se traže usluge rezervacije hotelskog smještaja u inostranstvu na bazi noćenja sa doručkom za jednu do tri osobe, četiri do 10 osoba i za 11 ili više osoba u hotelu kategorizacije po izboru naručioca. Parlament traži i uslugu rezervacije hotelske prostorije za organizaciju događaja/konferencije/bilateralnih sastanaka u zemlji za 20 ili više osoba sa kafe pauzama i osvježenjem.

Foto: RTCG

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents