Sječa u Danilovgradu: Stabla žrtvovana zbog kružnog toka

Trinaest višedecenijskih stabala platana i melija posječeno je juče u Danilovgradu zbog izgradnje kružnog toka, a Danilovgrađani nijesu na vrijeme ustali u odbranu drveća koja su grad odavno krasila.

Stabla su posječena uprkos protivljenju pojedinaca, ekoloških aktivista, ali i mišljenju Agencije za zaštitu životne sredine od sredine prošle godine, odakle su, napominjući da nije obavezujuće, preporučili Opštini Danilovgrad da iznađe bolje rješenje.

Predsjednik Opštine, Aleksandar Grgurović (Pokret Evropa sad), za TV Vijesti rekao je da je sve urađeno u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom.

U mišljenju Agencije napisano je da na toj lokaciji nema zaštićenih vrsta, ali su uprkos tome naglasili značaj drvoreda:

“Napominjemo da je Danilovgrad centar Parka prirode ‘Dolina rijeke Zete’, da se nalazi u najtoplijem dijelu države, te u svjetlu evidentnih i sve izraženijih klimatskih promjena i dobre prakse kad se radi o zaštićenom području kojim Danilovgrad upravlja, smatramo da je planiranu infrastrukturu trebalo prilagoditi višedecenijskom drvoredu, ne obratno. Treba naglasiti i činjenicu da je vazduh najzagađeniji na raskrsnicama i kružnim tokovima, tako da je značaj drvoreda i zelenih površina utoliko veći”.

To, ipak, nadležni u Opštini Danilovgrad nijesu učinili…

Zbog sječe stabala, Danilovgrađanin Nenad Savović koji je pokušavao da zaustavi “masakr prirode”, juče je podnio krivičnu prijavu protiv NN lica iz Opštine Danilovgrad.

“Zahtijevam da se utvrdi odgovorno lice, jer je na veoma podmukao način iskoristio neradne dane i posjekao više stabala nego što je trebalo. Na kamion su tovareni ostaci od stabala… ispod isječaka nalazila su se zdrava stabla koja kada se na pilani obrade vrijede oko 4.000 eura. Želim da znam kao građanin kome su ta stabla isporučena, jer po mom shvatanju to je krivično djelo”, piše u njegovoj prijavi…

Savović je Vijestima rekao da je razočaran što u odbranu platana nijesu stali njegovi sugrađani:

“Rekli su da će posjeći tri stabla kako bi napravili kružni tok, i to zbog djece koja pohađaju OŠ Vuko Jovović. Napravili su masakr, posjekli su 13 stabala koja su stara možda i duže od vijeka. Ovo je grijeh i za ovo će neko morati da odgovara”.

Istakao je da bi, u nekom drugom gradu, zbog zaštite stabala izmijenili projekat, ali da lokalna vlast, nažalost, za to nije imala sluha.

“I ja sam pohađao ovu školu, i prelazio ulicu na istom ovom mjestu, stabla mi nisu smetala, kao ni brojnim generacijama prije i posle mene. Problem je što su roditelji počeli da dovoze djecu do vrata škole, i oni prave gužvu i kolaps, takođe, problem su i jednosmjerne ulice. Nakon ovoga, ostalo je da zapale Garač i da uzmu motorne šege da posjeku sva stabla na teritoriji Opštine, a mi ćemo disati kao krapovi na suvo”, rekao je Savović…

Grgurović je za TV Vijesti rekao da je posječeno osam melija i pet platana, i da će gubitak zelenih površina nadoknaditi sadnjom drugih vrsta drveća:

“Koja će biti bolje prilagođena okruženju i zahtjevima održavanja. Kao dio ovog projekta, planiramo da sprovedemo adekvatne mjere kompenzacije uklanjanja platana. To uključuje sadnju novih stabala na drugim lokacijama u gradu, kao i druge ekološke inicijative koje će pomoći u održavanju ravnoteže u našem ekosistemu”.

Dan prije nego su posjekli stabla iz lokalne uprave zvanično saopštili i da će biti posječena samo tri platana, a ne nikako cijeli drvored.

Odbornik u lokalnom parlamentu, Vuk Iković (Preokret) prethodno je podsjetio je Grgurovića da je obećao javnu debatu na tu temu, ističući da je vlast promijenjena da se ne bi ponavljali loši projekti, a ne da bi nova vlast nastavljala sa njihovom realizacijom.

izvor,foto:Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA