„Ispravićemo nepravdu prema medicinskim sestrama i tehničarima“

Sindikat zdravstva saopštio je da će „preduzeti sve mjere“ i pokrenuti „sve zakonom predviđene aktivnosti“ kako bi se u najkraćem roku ispravila, kako su kazali, diskriminacija prema srednjem, višem i visokom medicinskom kadru u Crnoj Gori.

„“Ovim putem informišemo javnost i sve zdravstvene radnike da je Sindikat zdravstva Crne Gore tokom godine u više navrata upućivao zahtjeve Ministarstvu zdravlja Crne Gore kako bi se ispravile krupne greške u Granskom kolektivnom ugovoru za zdravstvenu djelatnost i ispravila diskriminacija prema medicinskim sestrama i tehničarima koji i danas imaju daleko najniže koeficijente za odgovarajući nivo kvalifikacije u državi. Na zahtjeve nije bilo odgovora. S tim u vezi Sindikat zdravstva Crne Gore će preduzeti sve mjere i pokrenuti sve zakonom predviđene aktivnosti kako bi se u najkraćem roku ispravila diskriminacija prema srednjem, višem i visokom medicinskom kadru u Crnoj Gori“, saopštio je predsjednik Sindikata zdravstva Vladimir Pavićević.

Foto: elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA