Šimun: Zajedničkim djelovanjem do unapređenja položaja strukovnih organizacija u zdravstvu

Strukovna tijela u zdravstvu, organizovana u komore, poput farmaceutske, kao i komore stomatologa i fizioterapeuta, uz punu podršku Ministarstva zdravlja, u narednom periodu nastaviće da realizuju aktivnosti u cilju unapređenja položaja profesije i uslova za obavljanje  zdravstvene djelatnosti kojoj pripadaju, saopšteno je nakon sastanka ministra zdravlja Vojislava Šimuna sa predstavnicima ovih strukovnih regulatornih tijela.

Šimun je, kako se navodi iz resornog ministarstva, delegaciji Komore fitioterapeuta, koju je predvodio v.d predsjednika Dragan Guberinić, kazao da je cilj sastanka uspostavljanje bolje i konstruktivnije saradnje Ministarstva zdravlja, kako sa ovom, tako i sa ostalim strukovnim organizacijama.

Predstavnici fizioterapeuta, kako se navodi, zahvalili su se ministru na pozivu i predočili mu brojne izazove sa kojima se susrijeću u radu, u prvom redu, kako su naveli neadekvatno i diskriminatorsko vrednovanje koeficijenata definisanih Granskim kolektivnim ugovorom za njihovu djelatnost, koji je, kako su naglasili potrebno ispraviti u najkraćem roku.

„Takođe, s obzirom na opterećenost fizioterapeuta u Kliničkom centru Crne Gore, koji pružaju usluge i ambulantnim pacijentima i bolesnicima na odjeljenjima, prema njihovom mišljenju neophodno je ojačati ovu medicinsku granu, kako prostorno, tako i kadrovski na primarnom nivou zdravstvene zaštite.  Razvijanjem održivog modela servisa fizikalne terapije na primarnom niovu zdravstvene zaštite, kako je ocijenjeno, doprinijeće se podizanju kvaliteta života građana, kojima je potreba ovaj vid liječenja i prevenciji komplikacija koje mogu nastati kao posljedica bolesti“, navodi se u saopštenju.

O manjkavostima u dijelu kofecijentskog obračuna zarada, dodaju, bilo je riječi i tokom susreta ministra sa predstavnicima Komore farmaceuta, na čelu sa Milankom Žugić, koja je sa saradnicama ministru detaljno obrazložila izazove sa kojima se farmaceuti susreću tokom svakodnevnog rada.

„Predstavnice farmaceutske komore ukazale su na položaj farmaceuta u zdravstvenom sistemu, a zajednički zaključak je da on u budućnosti mora biti više vrednovan i profilisan prema akademskim referencama struke“, objašnjavaju iz Ministarstva zdravlja.

Sa ministrom zdravlja, navode, danas su razgovarali i predstavnici Stomatološke komore, čiji je predsjednik Vadimir Jovetić sa saradnicama, detaljno govorio o planovima i aktivnostima koje sprovodi ova strukovna organizacija.

„Poseban akcenat stavljen je na definisanje seta preventivnih usluga iz oblasti stomatologija, koji bi, kako je kazao, morao da tretira i zakonski okvir sa posebnim osvrtom na djecu i ranjive kategorije društva. Ministar Šimun je upoznao predstavnike Komore sa trenutnim aktivnostima i statusom projekta vraćanja stomatologije u škole, ali i naglasio da je potrebno vrijeme za potpunu realizaciju tog projekta kako bi bio zaokružen na kvalitetan način“, stoji u saopštenju.

Šimun je, navode, pozvao predstavnike Komora da kroz konkretne prijedloge i sugestije iz svog domena nadležnosti daju svoj doprinos kako bi se definisale konkretne zdravstvene politike u narednom periodu, donijeli kvalitetni zakonski i drugi strateški dokumenti i unaprijedili uslovi rada i status zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

„Na sastanku ministra zdravlja i predstavnika komora bilo je riječi i o stručnom usavršavaju kroz program kontinuirane medicinske edukacije, koji će se u narednom periodu dodatno unaprijediti, kako bi znanje i vještine zdravstvenih radnika pratile savremene medicinske trendove i primjenjivale se u našim zdravstvenim ustanovama“, zaključeno je u saopštenju.

Foto: Ministarstvo zdravlja

NIKŠIĆ PROGNOZA