Šimun – Paniklova: Informatizacija zdravstvenog sistema punom primjenom donosi benefite svima

Projekat Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori, koji Ministarstvo zdravlja implementira u saradnji sa UNDP-em sa ciljem unapređenja zdravstvenog informacionog sistema teče planiranom dinamikom. Sve faze imaju visok stepen operativnosti i u narednom periodu rezultati njegovog sprovođenja posebno će biti vidljivi, saopšteno je nakon sastanka ministra zdravlja  Vojislava Šimuna i stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori Ekaterine Paniklove.

Ministar je zahvalio Paniklovoj i saradnicima na ekspertskoj podršci tokom implementacije projekta, koji će kako je kazao “značajno unaprijediti zdravstveni sistem kroz uspostavljanje sveobuhvatnog Integralnog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u cilju postizanja potpunog poboljšanja IT infrastrukture i omogućavanja centralizovanog i pravovremenog upravljanja i korišćenja pouzdanih podataka za potrebe strateškog planiranja“. 

Sagovornici su se saglasili da je veoma važno postići punu interoperabilnost unutar IZIS-a, koja podrazumijeva elektronsku razmjenu podataka i doprinosi efikasnomuspostavljanju elektronskog zdravstvenog kartona pacijenata (EHR).

Neophodno je, kako navode, obezbijediti pravovremeni i jednostavniji pristup tačnim podacima o zdravlju građana nasva tri nivoa zdravstvene zaštite, a zdravstvenim radnicima omogućiti da na brži i pouzdaniji način brinu o zdravlju osiguranika.

Na sastanku je bilo riječi i o informatizaciji Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, na čijem se razvoju informacionog sistema trenutno radi.

„Kroz projekat koji UNDP realizuje sa Ministarstvom zdravlja, obezbijeđeni su svi preduslovi za stavljanje sistema u produkciju, uz prethodno obezbjeđenje neophodnih setova podataka od nadležnih zdravstvenih institucija“, saopšteno je iz ovog resora.

Tokom susreta poseban fokus stavljen je na implementaciju sistema za označavanje i praćenje ljekova i medicinske opreme  (Track and Trace).

“Uvođenjem Sistema za praćenje distribucije lijekova od veledrogerija do pacijenata postići će se bolje praćenje izdavanja, potrošnje i distribucije lijekova, kao i potrošnje u realnom vremenu. Nakon uvođenja sistema, stanje sa lijekovima na nivou zemlje će se znati u realnom vremenu kao i precizna potrošnja po pacijentu, kontrola potrošnje, evidencija izdatih lijekova i serije“, poručio je dr Šimun.

Paniklova je podsjetila da je UNDP posvećen unapređenju digitalnog ekosistema u Crnoj Gori i fokusiran na implementaciju projekata usmjerenih na unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira, jačanje ljudskih kapaciteta i stručnosti, kao i infrastrukture za razvoj digitalizovane javne uprave i efikasno pružanje javnih usluga.

„UNDP će nastaviti da podržava Crnu Goru u realizaciji aktivnosti na digitalizaciji u sektoru zdravstva i daljem razvoju i nadogradnji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Pored Track and Trace sistema, posebna pažnja biće posvećena izradi elektronskog zdravstvenog kartona, platforme za telemedicinu i mobilno zdravlje.  Projekat jačanja zdravstvenog sistema u Crnoj Gori odličan je primjer svim državnim institucijama koje žele da digitalizuju svoje sisteme, za dobrobit svih građana i građanki Crne Gore“, poručila je Paniklova.

Foto: MZD

NIKŠIĆ PROGNOZA