Sestre i tehničari KC traže plate na nivou državnog prosjeka

Odbor medicinskih sestara i tehničara Sindikata slobodnih radnika Kliničkog centra (KC) sa jučerašnjeg protesta ispred Ministarstva zdravlja zahtijevao je od nadležnih da pod hitno obezbijedi povećanje zarada zaposlenima.

“Osnovna zarada medicinske sestre/zdravstvenog tehničara mora biti minimum na nivou prosjeka zarade u državi i ne manje od toga. U decembru 2021. sa povećanjem od 12,5 odsto osnovna zarada medicinske sestre je bila na nivou prosječne zarade, dok je danas debelo ispod prosjeka”, navodi se u protestnim zahtjevima koje potpisuje Jelena Brajković u ime Odbora i predsjednik Sindikata Željko Milićević.

Zaposleni su tražili da se novi Granski kolektivni ugovor (GKU) usaglasi sa Opštim kolektivnim ugovorom do kraja godine i regulišu koeficijenti za medicinske sestre i tehničare, ali i izjednače koeficijenti visokih medicinskih sestara sa istim nivoom obrazovanja i brojem bodova sa koeficijentima istog obrazovanja koji postoje u dijelu nemedicinskog kadra, kao i uredbu o automatskom dodatnom povećanju u slučaju povećanja prosječne plate u zemlji.

Zaposleni insistiraju i na obaveznim dodjelama jubilarnih nagrada, kroz odredbe GKU, kakve postoje u drugim oblastima poput prosvjete i policije, ali i otpremnine prilikom sporazumnog raskida radnog odnosa.

Oni traže i da se prošire kapaciteti za upis na Visoku medicinsku školu u Beranama i omogući beneficirani radni staž dijelu medicinskih sestara i tehničara koji rade na rizičnim pozicijama, kao što su radiologija, nuklearna medicina, radioterapija, angiosala, urgentni blok i psihijatrija, kao i procjenu rizika radnih mjesta na koju čekaju decenijama.

Zaposleni su najavili da će se protesti intenzivirati, ukoliko se ne prepozna njihov značaj u javnom zdravstvenom sistemu i nastavi zanemarivanje njihove profesije.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA