Šest krivičnih prijava zbog nelegalne eksploatacije državnih resursa

Uprava za inspekcijske poslove (UIP) samo za jedan mjesec podnijela je šest krivičnih prijava zbog nelegalne eksploatacije državnih resursa.

Kako su kazali iz UIP-a, 7. februara u ranim jutarnjim časovima, inspektori Odsjeka za inspekciju za vode, postupajući po usmenoj inicijativi, izvršili su inspekcijski nadzor na lokaciji u blizini korita rijeke Morače duž desne obale, u mjestu Donji Kokoti, opština Podgorica.

“Tom prilikom zatečena su tri lica koja su, upravljajući teretnom mehanizacijom, vršila eksploataciju prirodnog resursa sa katastarske parcele br. 1566/1 K.O. Donji Kokoti. Parcela je u vlasništvu “13. jul Plantaže AD Podgorica” i po klasifikaciji zemljišta je njiva 5. klase”, ističe UIP.

Po naredbi inspektora pomenuta lica su, kako kažu, obustavila eksploataciju i uklonila mašine sa predmetne lokacije a nakon sačinjavanja zapisnika, spisi predmeta su proslijeđeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, radi pokretanja krivičnog postupka.

Pored navedenog, Odsjek za inspekciju za vode je u toku januara 2023. godine izvršio 91 inspekcijski nadzor, pri čemu je utvrđeno devet nepravilnosti, donijeta trii zaključka o novčanom kažnjavanju u iznosu od 6.900 eura, izdata su četiri prekršajna naloga u iznosu od 2.800 eura i podnijete su dvije krivične prijave.

“Takođe, tokom izvještajnog perioda šumarska inspekcija je izvršila ukupno 82 inspekcijska nadzora, pri čemu je utvrđeno 24 nepavilnosti. Izdata su 2 naloga o privremeno oduzetim sredstvima i predmetima i oduzeto je 9,40 m3 četinara i 34,12 m3 lišćara, bilo je i 7 ukazivanja, podnijete su 3 krivične prijave kao i 1 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka”, zaključuju iz UIP-a.

foto:RTCG/arhiva

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents