Senat UCG podržao inicijativu formiranja studijskog programa Hemija

Senat Univerziteta Crne Gore (UCG) podržao je inicijativu formiranja studijskog programa Hemija, saopšteno je iz UCG.

„Senat je dao pozitivno mišljenje na Elaborat o opravdanosti osnivanja samostalnog osnovnog akademskog studijskog programa Hemija (obima 180 ECTS) na Univerzitetu Crne Gore. U elaboratu je istaknuto da će ovaj SP biti prvi program u Crnoj Gori za obrazovanje hemičara, a posebno nastavnika hemije“, navodi se u saopštenju.

Senat je na danas održanoj sjednici utvrdio i predlog o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2024/25, koji predviđa ukupno 3.186 mjesta.

„Dodatno, utvrđeni su i predlozi o broju studenata na postdiplomske specijalističke studije gdje je predviđeno 1.205 mjesta i dvogodišnje master studije koji predviđa 1.740 mjesta“, navodi se u saopštenju.

Prilikom predlaganja broja studenata za upis na sva tri nivoa studija, Senat se, kako ističu, rukovodio standardima kvaliteta nastave, broja nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja.

„Prijedlozi Senata Univerziteta Crne Gore biće dostavljeni na dalje razmatranje Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore koji će donijeti odluku o broja studenata za upis na pomenuta tri nivoa studija, nakon čega će se raspisati konkursi za upis“, zaključuje se u saopštenju.

foto: UCG

NIKŠIĆ PROGNOZA