Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori posjetila vojni objekat Brezovik

U okviru OEBS-ovog projekta „Ublažavanje bezbjednosnih i sigurnosnih rizika vezanih za malokalibarsko i lako naoružanje i zalihe konvencionalne municije u Crnoj Gori“, šefica Misije u Crnoj Gori Dominik Vag posjetila je 3. oktobra vojni objekat Brezovik, kako bi se iz prve ruke uvjerila u rezultate podrške koju Misija pruža još od 2007. godine.

Komandir vojnih objekata Brezovik i Taraš, major Dragan Rašković, poželio je dobrodošlicu ambasadorki Waag, koja je prilikom posjete prisustvovala obuci za kontrolu municije koju, kroz projekat OEBS-a, sprovode Oružane snage Austrije.

Posjeta je uključivala i obilazak vojnog objekta.

– OEBS cijeni rezultate svog dugogodišnjeg partnerstva sa Ministarstvom odbrane, usmjerenog na smanjenje rizika od neplaniranih eksplozija na lokacijama za municiju i omogućavanje bezbjednog skladištenja malokalibarskog i lakog naoružanja i zaliha konvencionalne municije- kazala je ambasadorka Vag.

Ona se, takođe, sastala sa Andreasom Blodererom, predstavnikom austrijske vojske, koja sprovodi obuke za izgradnju kapaciteta.

Kroz ovaj projekat, do sada je 78 polaznika obučeno na temu upravljanja municijom. Pored toga, još deset specijalista iz Vojske, Vazduhoplovstva i Mornarice obučeno je za rukovanje i transport eksploziva, kao i izradu pravilnika za podršku ministarstvima odbrane i unutrašnjih poslova u uspostavljanju sistema klasifikacije municije u Crnoj Gori.

Šefica Misije je završila posjetu ponovnim naglaskom na posvećenosti Misije da pruži podršku u upravljanju životnim ciklusom municije za dobrobit svih zainteresovanih strana.

Projekat finansiraju vlade Austrije, Francuske, Nemačke, Mađarske, Norveške, Slovačke i Švajcarske.

foto:OEBS

NIKŠIĆ PROGNOZA