Sanja Nikić i Željko Raičević predsjednici osnovnih sudova u Nikšiću i Danilovgradu

Sanja Nikić, dosadašnja sutkinja Osnovnog suda u Nikšiću, izabrana je na sjednici Sudskog savjeta za predsjednicu tog suda.

Za predsjednika Osnovnog suda u Danilovgradu izabran je Željko Raičević, dosadašnji sudija tog suda.

Za sutkinju Višeg suda za prekršaje, kako je saopšteno, izabrana je Maja Rakočević, dosadašnja sutkinja Suda za prekršaje u Podgorici.

Savjet je konstatovao prestanak sudijske funkcije Miladinu Pejoviću, sudiji Osnovnog suda u Podgorici, na lični zahtjev.

Takođe, sproveden je intervju i sa sudijom Osnovnog suda u Nikšiću Savom Mušikićem, kandidatom prijavljenim na javni oglas 17. novembra prošle godine, za izbor predsjednika Osnovnog suda na Žabljaku.

„Izbor predsjednika Osnovnog suda na Žabljaku nije izvršen jer prijavljeni kandidat nije ostvario zakonom predviđeni broj bodova da se nađe na rang listi“, saopštio je Sudski savjet.

Savjet je na sjednici održanoj 26. i 27. januara ponovo intervjuisao kandidate koji su se prijavili na javni oglas od 9. avgusta 2023. godine, za izbor predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću. Osim sutkinje Nikić, kandidat je bio i sudija Višeg suda u Podgorici Igor Đuričković. Intervju je ponovo obavljen zbog novog sastava Sudskog savjeta.

Obavljen je i intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas od 17. novembra 2023, za izbor predsjednika Osnovnog suda u Danilovgradu. Osim Raićevića, kandidatkinja je bila i Tanja Vidić, sutkinja Osnovnog suda na Cetinju.

Drugog dana sjednice, Savjet je obavio intervju sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas od 27. februara 2023, za izbor jednog sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore. Osim sutkinje Rakočević, kandidati su bili i: Radenko Bošković, Ana Marinović, Ana Radulović i Čedo Raičević.

Savjet je donio odluku o raspisivanju novog javnog oglasa za izbor predsjednika Osnovnog suda na Žabljaku, kao i odluku o raspisivanju internog oglasa za popunjavanje po jednog slobodnog sudijskog mjesta u osnovnim sudovima u Podgorici, Nikšiću i Danilovgradu i Sudu za prekršaje u Podgorici.

Foto: Ilustracija/elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA