Rješava se problem nedostupnosti stomatološke zdravstvene zaštite za djecu sa teškoćama u razvoju

Posvećenost Ministarstva zdravlja i ustanova svih nivoa zdravstvenih autoriteta ogleda se u intenzivnom radu na obezbjeđivanju jednake i dostupne zdravstvene zaštite, sa akcentom na rješavanje problema nedostatka stomatološke zaštite za djecu sa teškoćama i smetnjama u razvoju, saopšteno je iz tog resora.

Kako navode, svjesni duboko nasljeđenog problema, koji datira gotovo dvije decenije, preduzete su aktivnosti kvalitativnog rješavanja problema.

„Sa aspekta zakonske regulative, profesije i opreme, važno je istaći da jedino Stomatološka poliklinika Kliničkog centra Crne Gore (naučno-nastavna baza) može pružati usluge stomatološke zdravstvene zaštite djece sa teškoćama i smetnjama u razvoju. Pružanje usluga u ustanovi koja po zakonu nema ovlašćenje za iste moglo bi biti opasno po samu djecu i dovesti do ozbiljnih komplikacija i ugrožavanja njihovog zdravlja“, ističu.

Ministarstvo zdravlja, kako navode u saopštenju, radi na tome da proširi dostupnost ovih usluga razvojem istih kroz kliničko bolnicke centre na sjeveru i jugu.

„Kao dio napora za unapređenje stomatološke zaštite, novo rukovodstvo KCCG je promijenilo menadžment u Stomatološkoj poliklinici kako bi se poboljšala efikasnost i kvalitet usluga koje se pružaju. Ova promjena menadžmenta je već pokazala pozitivne rezultate u organizaciji i dostupnosti stomatološke zaštite za najmlađe pacijente sa teškoćama i smetnjama u razvoju. Dakle, u kratkom vremenskom okviru od mjesec dana, od kada je Ministarstvo zdravlja i KCCG aktivno pristupilo rješavanju ovog problema, nakon donošenja plana aktivnosti,  zbrinuto je sedmoro djece a  jos dvoje će biti adekvatno zbrinuto do kraja mjeseca“, kažu iz Ministarstva.

Planiranim povećanjem broja termina za ovu uslugu od juna mjeseca, naglašavaju, predviđa se anuliranje liste čekanja u narednih 3-4 mjeseca. 

„Napori Ministarstva zdravlja u sinergiji sa KCCG i Stomatološkom poliklinikom, su usmjereni ka tome da sva djeca u Crnoj Gori, bez obzira na njihove zdravstvene potrebe, imaju pristup neophodnim medicinskim uslugama. Ministarstvo će nastaviti da radi na daljem poboljšanju i proširenju ovih usluga, kroz novi predlog Zakona o zdravstvenoj zastiti, kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet života djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica“, poručili su oni.

foto: elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA