Registracija vodomjera, pa gradnja kolektora u Igalu

Ekipe preduzeća Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, pored redovnih aktivnosti na sanaciji kvarova, angažovane i na ugradnji novih priključaka, a, prema riječima tehničkog direktora Vodovoda Gorana Simovića, počela je i registracija vodomjera potrošača na području Igalo-Bare.

– U ovom naselju dugogodišnji problem je infrastrukturne prirode, odnosno, neplanski građeni objekti. Infrastruktura nije pratila tehničke parametre prilikom izgradnje objekata. Sada stvari kreću nabolje jer je Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi raspisalo tender za izbor izvođača za izgradnju vodovodne mreže i kanalizacionog kolektora „Igalo-Bare, pa će u ovom dijelu opštine nakon turističke sezone krenuti radovi na izgradnji nove vodovodne i kanalizacione mreže – naveo je Simović.

Stanovnici na ovom području Igala imaju dugogodišnji problem sa izlivanjem otpadnih voda i neprijatnim mirisima, zato očekuju da će realizacijom projekta konačno biti riješeno i ovo pitanje.

– Poznato je da mještani na tom području imaju problem zbog izlivanja otpadnih voda direktno u otvoreni kanal. Izgradnjom kolektora će se konačno riješiti dugogodišnji problem tog lokaliteta. Pored toga, biće na odgovarajući način riješeno i pitanje vodosnabdijevanja. Potrošači trenutno imaju priključak na vodovodnoj mreži, ali to nije potpuno tehnički riješeno i po propisima, tako da će ovim projektom biti dovedeno u tehnički ispravno stanje – objašnjava Simović.

Naglašava da su potrošači tog dijela grada do sada mahom bili nelegalno priključeni, ali i da je Vodovod pokrenuo proces legalizacije.

– Ušli smo u akciju legalizacije potrošača na tom području, tako da su svi dobili poziv da se jave našoj pravnoj i tehničkoj službi, što ima odjeka, jer se građani uveliko javljaju. Na području Opštine Herceg Novi nema većih lokaliteta gdje nije riješeno i legalizovano pitanje priključaka. Uglavnom je riječ o manjim područjima i zanemarljivom broju, tako da u suštini nemamo problema sa nelegalnim priključcima – poručio je Simović.

Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture raspisalo je tender za izbor izvođača za izgradnju vodovodne mreže i kanalizacionog kolektora „Igalo-Bare“. Procijenjena vrijednost vodovodne infrastrukture je oko 103.000 i kanalizacione oko 123. 000, što je ukupno oko 226.000 eura.

Foto: Opština Herceg Novi

NIKŠIĆ PROGNOZA