Regionalni vodovod povećava cijene vode

Vlada je dala saglasnost na odluku o povećanju cijena vode iz regionalnog vodovodnog sistema, koju je donio Odbor direktora kompanije Regionalni vodovod Crnogorsko primorje.

Odbor direktora te kompanije odluku je donio na sjednici 18. jula.

Iz Vlade su naveli da je odluka donijeta jer to društvo od 2016. godine nije mijenjalo cijene vode, a kontinuirano raste stopa inflacije u Crnoj Gori.

„U diskusiji je naglašeno da će primjenom novog cjenovnika, u uslovima kontinuirane isporuke vode, prihod Regionalnog vodovoda biti veći za oko 249 hiljada EUR, što će značajno olakšati poslovanje preduzeća“, navodi se u saopštenju Vlade sa današnje sjednice.

Oni su kazali da će uticaj povećanja cijene na krajnje korisnike biti gotovo zanemarljiv, jer će računi za prosječan mjesečni utrošak vode od 20 metara kubnih biti uvećani 30 centi.

Kako se navodi, odlukom su utvrđene cijene od 0,40 eura po metru kubnom za kontinuiranu isporuku vode lokalnim vodovodima, 0,56 eura po metru kubnom za isporuku vode preko šest mjeseci i 0,79 eura po metru kubnom za isporuku vode od tri do šest mjeseci.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA