„Regionalna i međunarodna saradnja preduslov unapređenja sistema zaštite i spašavanja“

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović i šefica Odsjeka za koordinaciju međunarodne pomoći i saradnje i implementaciju projekata Zorica Marković, učestvovali su na 51. sastanku generalnih direktora za civilnu zaštitu država članica Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, koji se održao 17. i 18. oktobra u Valensiji, u okviru španskog predsjedavanja Savjetom EU.

Na sastanku su, kako je saopšteno iz MUP-a, razmijenjena mišljenja u vezi sa Zaključcima Evropskog Savjeta iz juna 2023. godine, koji potvrđuju izazove prekograničnih kriza i katastrofa, a bilo je riječi i o prioritetima za investiranje u zaštitu i spašavanje koji treba da doprinesu otpornosti nacionalnih sistema.

Takođe, u fokusu su bili i dalji razvoj i izgradnja rescEU kapaciteta (evropska strateška rezerva resursa) u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i načini racionalizacije i definisanja prioriteta.

“Od izuzetnog značaja bila je i razmjena znanja i iskustava na planu borbe protiv izazova poput šumskih požara, poplava i zemljotresa, kao i razmatranje mogućnosti dalje potencijalne saradnje u smanjenju rizika od katastrofa”, navode iz MUP-a.

Na bilateralnim sastancima koje je održao Bešović sa kolegama iz regiona i EU potvrđena je spremnost za međusobnu pomoć i solidarnost, kao i iskazan značaj investiranja u razvoj kapaciteta za prevenciju, pripremljenost i reagovanje na katastrofe.

“Takođe, Bešović je istakao važnost intenzivne regionalne i međunarodne saradnje u oblasti zaštite i spašavanja”, dodaje se u saopštenju.

Delegacija MUP-a učestvovala je i na 4. sastanku generalnih direktora za civilnu zaštitu država Unije za Mediteran, koji je uslijedio nakon sastanka generalnih direktora za civilnu zaštitu država članica Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Foto: MUP

NIKŠIĆ PROGNOZA