Raičević: Cilj svih nas je da se stablo Stare masline oporavi

Šesnaesta sjednica Skupštine Opštine Bar sazvana je zahtjev 15 odbornika. Nakon spora o tome da li je sjednica sazvana po hitnom ili redovnom postupku jednoglasno je usvojen dnevni red čija je glavna tačka Informacija o upravljanju prirodnim dobrom – spomenikom prirode Stablom Stare masline na Mirovici uz osvrt uz trenutno stanje.

U ime predlagača se prisutnima obratio odbornik Demokrata Momčilo Nikolić i predložio da se poziv uputi opštinskim nadležnim organima i predstavnicima nadležnih ministarstava, Ekološkoj inspekciji kao i Biotehničkom fakultetu.

S druge strane, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević je istakao da opozicija ne želi da govori o problemima već da na ovoj temi prigrabi “jeftini politički poen”.

– Mislim da Stara maslina nije to zaslužila, da mnoge generacije koje su vodile brigu o maslini nisu to zaslužile. Nadam se da ćemo se vratiti onome što je cilj svih nas, a to je da se stablo Stare masline oporavi i da ono bude jedna od primarnih atrakcija našeg grada, a sa nivoa lokalne samouprave ćemo nastojati da učinimo sve što bude predložila stručna komisija koja je formirana od predstavnika Biotehničkog fakulteta. Sve što oni navedu da je neophodno mi ćemo sa nivoa lokalne samouprave sprovesti – kazao je Raičević.

Predsjednik Skupštine Opštine Bar Branislav Nenezić  je tokom  svog obraćanja istakao da umjesto političkih prepucavanja na koje se fokusirala opozicija, kazao da se pažnja treba posvetiti pronalaženju i otklanjaju uzroka ugroženosti Stabla Stare masline na Mirovici.

– Ono što je izuzetno važno je da sagledamo situaciju oko stare masline, da se utvrdi pravi uzrok i uzmu mjere za otklanjanje ovih problema. Mi moramo da prihvatimo činjenicu da je maslina tu preko dva vijeka. Mirovica danas potpuno drugačije izgleda, tu su i klimatske i tektonske promjene na koje niko ne može da utiče. Možda je problem minoran, a možda je i ozbiljniji što smo mislili – kazao je Nenezić.

 Odbornik SO Bara i potpredsjednik Liberalne partije Ammar Borančić kazao je da vjeruje da će stara Maslina ove nedaće preživjeti, te dodao da je ona imala mnogo izazova kroz istoriju.

– Ono što je važno jeste da utvrdimo, bez populizma i politike, realnu problematiku. Napominjem, da je Opština angažovala tim stručnjaka koji se bave ovom problematikom. Tim stručnjaka je utvrdio da imamo podzemne vode a Opština to nije mogla da pretpostavi, ta podzemna voda je u jednom trenutku našla svoj put do stare masline – kazao je on.

Kako je istakao, prema zvaničnom izvještaju u prvoj polovini 2023. Kulturni centar je je primijetio promjene na staroj maslini, a već u sedmom mjesecu 2023. godine tim Biotehničkog fakulteta je dostavio izvještaj Opštini Bar kakva je situacija na terenu.

–  Formirana je komisija koja je dvanaestog mjeseca 2023. godine dala premjer radova i oni su nakon pet dana započeti. Napomenuo bih da je drenaža već bila tamo, ali očigledno nedovoljna za toliku količinu vode. Volio bih da malo smanjimo dramatizaciju i da se konačno bavimo ovom problematikom, ne da bi pomogli svojoj partiji, nego uradili nešto korisno za staru maslinu. Ona nije “okovana”, da jeste za ovih 20 godina ta problematika bi bila vidna.Da zaključim, kameni prsten nema veze sa ugroženošću problem je podzemna voda. Interesovao sam se, pošao sam do tamo, pogledao sam, razgovarao sam sa izvođačima radova, predstavnicima izvršne vlasti i došao do ovih zaključaka o kojima danas govorim – poručio je on.

Odbornica Marija Markoč je ovom prilikom iznijela zaključke iz njene pisane ekspertize koja sadrži nalaz i  mišljenje o trenutnom stanju Stare masline.

– Prilikom uzokrvanja zemljišta na četiri lokacije u neposrednoj blizini Stare masline na Mirovici ukazala sam na nepovoljan sastav zemljišta, preovladavaju sitne čestice tipa praha ili gline koje ukazuju na pretjerano zadržavanje vode, nedovoljnu propusnost i nedovoljnu rastresitost zemljišta. Sve navedeno je u potpunosti suprotnosti sa povoljnim uslovima zemljišta masline i može dovesti do gušenja korijenovog Sistema – kazala je Markoč.

Odbornica je istakla da bi se stoga agrotehničke mjere trebale sprovoditi na osnovu prethodno sprovedenih analiza i preporuka sertifikovanih institucija, te je navela hitnost u postupanju.

– Zdravstveno stanje stabla Stare masline na Mirovici je alarmantno i neophodno je sprovesti analize zemljišnog i biljnog materijala, a shodno rezultatima istih primijeniti adekvatne meliorativne mjere. Predložila sam utvrđivanje kvaliteta i kategorizacije površinske vode koja se može uzorkovati iz drenažnih kanala, kao i nivoa i kvaliteta podzemne vode što je od presudne važnosti u ovom predmetu. Predložila sam angažovanje neke od kompetentnih crnogorskih kompanija za izvođenje drenažnih-hidrotehničkih radova, ali i za razbijanje pokorice, rastresanje i aeraciju zemljišta – objasnila je Markoč.

Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Milo Markoč podsjetio je Kulturni centar kada je uočio određene promjene u konsultaciji sa Sekretarijatom pozvao Biotehnički fakultet da uradi izvještaj o stanju Stare masline.

– Nalaz i  stručno mišljenje Biotehničkog fakulteta je u globalu da višak vode zagušuje korijenov sistem i da je višak vode glavni problem, jer smanjuje količinu kiseonika i samim tim sprječava normalnu funkciju korijena. Sam Biotehnički fakultet je u tom izvještaju predložio tri vrste drenaže – izgradnja malih kanala, podzemna drenaža i korišćenje drenažnih sojeva. Prije nego što se donesu odluke o uklanjanju amfiteatra potrebno je napraviti detaljnu analizu troškova, koristi i potencijalnih rizika. Mislim da nema tog u Opštini Bar i tog Baranina koji bi imao nešto protiv da se nešto ukloni, ako neko s naučne strane kaže da to smeta optimalnom rastu i stanju Stare masline – kazao Markoč.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević je ovom prilikom takođe ukazao da ne postoji dilema ko je trenutno zadužen za održavanjem Stare masline.

– U decembru mjesecu smo, shodno odgovarajućoj skupštinskoj procedure u kojoj je učestvovala i opozicija smo definisali neophodnost formiranja novog Opštinskog tijela Kuća maslina koje će upravljati sagrađenim objektom u Starom Baru. Već u narednim mjesecima će ovo preduzeće u punom kapacitetu početi da funkcioniše, a naša je tendencija i želja da to novoformirano preduzeće u kojem će biti angažovani stručni ljudi iz ove oblasti preuzmu brigu o staroj maslini i u kontinuitetu voditi brigu o njoj – podvukao je Raičević.

Predsjednik Skupštine Opštine Bar Branislav Nenezić je na kraju sjednice predložio zaključak da se delegira Savjet za zaštitu životne sredine Skupštine Opštine da prati radove i da izvijesti Skupštinu u što skorijem roku. Zaključak na prijedlog predsjednika Nenezića jednoglasno je usvojen.

Foto: Mediabiro

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents