Radovi na mreži: Djelovi opštine Nikšić sjutra bez struje

Zbog planiranih radova na mreži iz CEDIS-a su kazali da će u ponedjeljak, 25. marta, bez napajanja električnom energijom na teritoriji opštine Nikšić biti:

– u terminu od 08 do 15 sati: Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, dio Kusida, Stari Dvori, Zagrad.

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Bukovik.

U nastavku pročitajte u kojim će gradovima Crne Gore zbog radova na mreži sjutra biti isključenja struje:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: ulica Španskih Boraca prema groblju, ulica Rusa Radulovića, Kragujevačka, dio ul. Kosmajske i Vinogradske, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara., ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, dio Beogradske ulice, dio Ulcinjske ulice (naselje oko Britanske Ambasade).

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački, dio Komunice, dio Novog Sela, dio Suka, centar Danilovgrada.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 17:30 sati: Unač, Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošača na području Marin Ploče.

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), dio potrošača na području Zaljevo.

– u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Ostros grad, Arbneš, bar bilje, Koštanjica, Tejani, Gornje Briske, Livari, Besa, Komplet Murići, Pinčići, Kacići, Runje, Bobovište, Bljace, Kovačevići Veliki Ostros, Ckla.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, dio ulice 28. decembra(zgrade Solidarnosti).

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Koližun.

– u terminu od 09 do 13 sati: Muo centar.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj.

Herceg Novi

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Zelenika, Zmijica, Kišići, Kumbor-područje oko restorana “Olimpija”.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Sasovići.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornje Luge.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje, dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Rasovo – Rasadnik.

– u terminu od 09 do 16 sati: Bioča, Rodijelja – Brčve, Rakonje, Pavino polje-Draškovina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Bare Kraljske, Drndari, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Bazna stanica, Ski centar 1600, Tunel ‘Klisura’, Repetitor ‘Zekova glava’.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Crvena lokva – Stup, Ckara.

– u terminu od 09 do 15 sati: Krstac-Šundeci, Donja Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Radmanca i Trpeza.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Mašnica i dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kalača.

– u terminu od 10 do 15 sati: gradsko područje Opštine Rožaje, Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno, Bralići, Halilovići, Kozare, Majdan i Banđov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Tofi kamenolom, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula (kratkotrajna isključenja u tajanju ne dužem od 60 minuta).

Foto: CEDIS

NIKŠIĆ PROGNOZA