Prva doktorska disertacija o stvaralaštvu Mirka Kovača

Danas je na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore odbranjena prva doktorska disertacija o stvaralaštvu Mirka Kovača.

Disertacija pod nazivom „Groteska kao stilski postupak u romanima Mirka Kovača“ Tamare Pejović Labudović proizvod je dugogodišnjeg istraživačkog rada i visoko je ocijenjena, kako od šire stručne javnosti, tako i od članova komisije koju su činili prof. dr Vesna Vukićević Janković, prof. dr Ljiljana Pajović Dujović i prof. emeritus dr Sava Damjanov.

Autorka ističe da se nada da će njen rad podstaći veće naučno interesovanje za obimno i bogato stvaralaštvo Mirka Kovača, jednog od velikana književne misli. Riječ je o međunarodno priznatom, nagrađivanom i od kritike hvaljenom piscu, čija djela još uvijek čekaju na studiozne analize.

Odbrani je pristustvovao i Milorad Kovač, brat Mirka Kovača.

Vanja Damjanović

Foto: Privatna arhiva

NIKŠIĆ PROGNOZA