Propao još jedan konkurs: Vuković i Vukić bez podrške

I ovaj konkurs za predsjednika Vrhovnog suda je propao jer niko od dvoje kandidata nije dobio potrebnu podršku da bi postao predlog Opšte sjednice krovne sudske institucije.

Kandidati za predsjednika Vrhovnog suda bili su sudije – Ana Vuković i Ranko Vukić.

Da bi postali predlog kandidata potrebna im je dvotrećinska podrška svih sudija Vrhovnog suda, kojih prema važećem Pravilniku o broju sudija u krovnoj sudskoj instanci, bi trebalo da ima 19.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda je je jedna od važnijih uslova za dobijanje IBAR-a (Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila) jer su imenovanja u pravosuđu uz preporuke Venecijanske komisije i GRECO-a, u fokusu Evropske komisije kako bi Crna Gora početkom ljeta možda i dobila potvrdu da je ispunila privremene zadatake u poglavljima 23 i 24…

I NVO Akcija za ljudska prava je juče uoči Opšte sjednice istakla da je Evropska komisija više puta istakla urgentnu potrebu za imenovanjem predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore na osnovu zasluga i u transparentnom postupku, koji je ključan za nezavisno i nepristrasno pravosuđe.

Čelna pozicija Vrhovnog suda upražnjena je od kraja 2020. kada je tu funkciju napustila dugogodišnja predsjednica Vesna Medenica.

U v.d. mandatu od septembra 2021. najvažniju poziciju u pravosuđu pokriva sutkinja Vesna Vučković.

„Sva odgovornost za ovaj važan izbor je na sudijama Vrhovnog suda koji imaju priliku da poprave utisak o tom sudu posle neustavnog mandata Vesne Medenice“, naveli su juče iz HRA.

I predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać prije nekoliko dana saopštio da vjeruje da će danas na Opštoj sjednici „dobiti predlog kandidata za predsjednika Vrhovnog suda“.

Ukoliko do toga ne dođe vjerovatno bi novi konkurs morao da sačeka izmjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kojim su u radnoj verziji predloženo da se više ne traži dvotrećinska, već polovična većina za predlog koji bi Opšta sjednica uputila Sudskom savjetu, nakon čega bi Savjet dvotrećinskom većinom birao presjednika Vrhovnog suda.

Oba kandidata su u postupku izbora predstavili svoje planove rada.

Kako je saopštila HRA, sudija Vukić je obećao da će sastaviti plan za rješavanje svih zaostalih predmeta i da će pratiti implementaciju tog plana na mjesečnom nivou. Predložio je i saradnju sa nevladinim organizacijama kroz potpisivanje memoranduma i protokola za povećanje povjerenja u rad sudova.

Sutkinja Vuković je navela da će raditi na depolitizaciji pravosuđa i osigurati da izbor sudija bude slobodan od političkog uticaja. Istakla je i da će predmeti povezani sa kriminalom i korupcijom imati prioritet.

Foto: Vrhovni sud

NIKŠIĆ PROGNOZA