„Privrednici dobili relevantne informacije o dozvolama za rad stranaca“

Na okruglom stolu posvećenom analizi odredaba Nacrta izmjena i dopuna Zakona o strancima, privrednici su dobili relevantne informacije o novinama teksta koje se odnose na dozvole za boravak i rad stranaca i propratnih procedura.

Orkugli sto organizovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) u saradnji sa Unijom poslodavaca (UPCG).

Javna rasprava povodom ovog zakonskog teksta je otvorena 1. juna i trajaće do 10. jula.

Sastanak održan u hotelu Ami u Petrovcu otvorili su predsjednik Skupštine UPCG Slaviša Šćekić, generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović i načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Dragan Dašić.

Sastanku je prisustvovala i načelnica filijale MUP-a Budva, Rajka Lješković.

Tokom dvosatne diskusije, nešto više od 30 privrednika – članova UPCG imalo je mogućnost da dobiju relevantne informacije o novinama teksta Zakona, koje se odnose na dozvole za boravak i rad stranaca i propratnih procedura za dobijanje potrebne dokumentacije da bi stranac započeo rad u Crnoj Gori.

“Navedeno već godinama unazad izaziva brojne poteškoće privrednicima, posebno onima koji posluju u turističkom sektoru a koji radnu snagu, nažalost, moraju tražiti na stranim tržištima”, navodi se u saopštenju UPCG i MUP-a.

Prepoznata su mnoga unapređenja u novom Nacrtu zakona, a od toga najznačajnija da se za sezonsko zapošljavanje neće prilagati dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikacije, da se prilikom produženja dozvola za boravak i rad neće prilagati dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikacije, ukoliko je predao prvi put prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, kao ni dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, te druga rješenja koja se vezuju za samu proceduru izdavanja dozvola.

“Fokus sastanka bio je i na temama koje se odnose na problematiku izdavanja vize D, potrebe za dodatnim pojednostavljenjem procedura za izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad do 90 dana u turizmu i poljoprivredi, potrebe za uvođenjem online prijave i elektronsko praćenje statusa predmeta povodom podnijetih zahtjeva”, rekli su iz UPCG i MUP-a.

Sastanak je zaključen dogovorom o nastavku kontinuirane komunikacije UPCG i MUP-a sa ciljem pravovremenog usklađivanja poslovanja privrednika sa novom zakonskom regulativom i buduće izrade pravne infrastrukture kroz izmjene podzakonskih akata.

Izvor: Dnevno

Foto: MUP

NIKŠIĆ PROGNOZA