Pravosuđe neefikasno, sudije preopterećene

Podatak Sudskog savjeta da je pred našim sudovima neriješeno skoro 70.000 slučajeva pokazuje da je nas pravosudni sistem neefikasan, smatra pravnik Veselin Radulović. Iz Građanske alijanse upozoravaju da takav trend mora biti alarm za naše sudstvo, jer, kako naglašavaju, negativno utiče na pristup pravdi za građane i duboko podriva njihovo povjerenje u pravosudne institucije. Kordinator programa u toj nevladinoj organizaciji Pavle Ćupić ukazuje da u procesu reformi treba obratiti pažnju, ne samo na izmjenu zakonodavnog okvira, već i na neophodne izmjene po pitanju broja sudija i osoblja.

U Crnoj Gori, u odnosu na prošlu godinu, broj neriješenih predmeta pred sudovima već je gotovo 33%, dok je najkritičnije stanje zabilježeno u Apelacionom sudu, gdje je čak 64% više predmeta na čekanju.

Advokat Veselin Radolović je Radiju Crne Gore kazao da ti podaci pokazuju da je naš pravosudni sistem neefikasan.

“Puno je razloga za to. Vidjeli smo nedavno i koliko je malo kandidata prijavljeno za pripravnike u sudovima. Generalno ambijent je takav da ni kadrovski, ni materijalno, ni tehnički ne postoje uslovi koji mogu odgovoriti onim elementarnim zahtjevima koje pravosuđe mora da ispuni, pa i tom poštovanju prava na suđenje u razumnom roku”, kaže Radulović za Radio CG.

Iz Građanske alijanse kontinuirano ukazuju na nedopustivo veliki broj neriješenih sudskih slučajeva koji se iz godine u godinu povećavaju što, kako upozorava Pavle Ćupić, ozbiljno izaziva sumnje u vladavinu prava.

“Građanska alijansa je prošle godine sprovela istraživanje koje je pokazalo skoro 80% ispitanih građana nije upoznato s vlastitim pravima o vezama sa pravom na suđenje u razumnom roku, dok 68% njih nije svjesno znakova osudovanje ili medijacije”, kazao je Ćupić.

Za takvo stanje u pravosudnom sistemu nijesu krive samo sudije, naglašava Radulović.

“Objektivno kada vidimo koliki posla oni imaju i koliki je broj zaduženih predmeta po svakom sudiji pojedinačno, naravno ima slučajeva gdje je ta odgovornost i na sudijama, ali kada, pogledamo sve ovo što je činjenica vezano za opterećenost broja predmeta, onda sigurno moramo doći do zaključka da je problem mnogo ozbiljniji”, kazao je Radulović.

U procesu reformi treba obratiti pažnju ne samo na izmjenu zakonodavnog okvira, već i na neophodne izmjene po pitanju broja sudija i osoblja, predlaže Ćupić.

Privredni sud Crne Gore jedini je koji je zabilježio smanjenje broja nerješenih predmeta, odnosno 333 ili 11,30%.

Foto: Ilustracija/elements.envato

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA