Potrebni novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja i strože kontrole

Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja tražio je da se nađe zakonska mogućnost kako bi dio novca koji naplaćuje saobraćajna policija na terenu bio usmjeren za opremanje i poboljšanje uslova rada saobraćajne policije, navodi se u Izvještaju o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Goru za 2022. godinu. Dokument sadrži konkretne mjere koje treba preduzeti da bi se poboljšalo stanje bezbjednosti na putevima, i policija postiže konkretne pomake na terenu.

Jedna od mjera i da se riješe problemi koji se odnose na apsolutnu zastaru dijela nenaplaćenih prekršajnih naloga koje su izdali njihovi službenici.

„Imajući u vidu da saobraćajna policija ostvaruje značajna finansijska sredstva (od naplate novčanih kazni, kontrole rada stanica za tehnički pregled vozila, saobraćajnih obezbjeđenja vanrednih transporta, prinudne naplate neplaćenih prekršajnih naloga i slično) koja se uplaćuju u budžet Crne Gore, iz Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja predlažu da Ministarstvo finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova nađu zakonsku mogućnost da se dio prihodovanih sredstava po ovom osnovu, direktno preusmjeri za opremanje i poboljšanje uslova rada saobraćajne policije“, piše u izvještaju.

“Na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova, a po ugledu na Republiku Hrvatsku članicu Evropske unije, razmotriti načine dodatnog, vanbudžetskog finansiranja dijela subjekata koji trebaju i moraju doprinositi u oblasti poboljšanja bezbjednosti saobraćaja (nabavka opreme i tehničkih sredstava za policiju, edukativni programi, promotivne kampanje, projekti nevladinih organizacija, projekti lokalnih samouprava, edukacija i podizanje svijesti kod pojedinih kategorija učesnika u saobraćaju i slično), kroz saobraćajnu prevenciju“, piše u izvještaju. 

Ističe se da je potrebno prikupiti finansijska sredstva, na primjer, od tehničkih pregleda i registracija vozila, od osiguravajućih društava, od donacija fizičkih i pravnih lica, sredstava iz fondova EU i slično tome”. 

Prema dokumentu u koji je Portal RTCG imao uvid, u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije treba preduzeti mjere na hitnom otklanjanju kadrovskih i logističkih problema koji se odnose na apsolutnu zastaru dijela nenaplaćenih prekršajnih naloga koje su izdali njihovi službenici.

“Zbog čega se u značajnoj mjeri devalvira i praktično poništava značajan dio radnih rezultata saobraćajne policije”, piše u dokumentu.

Predlažu i da treba da se napravi saradnja sa Policijskom akademijom i Mašinskim fakultetom, te da se planira organizovanje specijalističkih obuka starješina i pripadnika saobraćajne policije, u cilju unapređenja profesionalnih kapaciteta saobraćajne policije.

“Kroz pojačan inspekcijski nadzor, od strane nadležnih državnih organa i inspekcija vršiti stalnu kontrolu i uvid u kvalitet i zakonitost u radu kako u auto-školama, tako i u zdravstvenim ustanovama koje se bave zdravstvenim pregledima kandidata za vozače i izdavanje ljekarskih uvjerenja”, ističe se u izvještaju.

Traže od Ministarstva prosvjete da donese pravilnike koji bliže uređuju način polaganja vozačkog ispita i licenciranje ovlašćenih ispitivača u ispitnim komisijama.

“Osim toga neophodno je razmotriti mogućnost da se u okviru sistematizacije radnih mjesta u Ministarstvu prosvjete poveća broj službeničkih mjesta za kontrolu, usmjeravanje i unapređenje rada autoškola osnosno unapređenje procesa obuke kandidata i polaganja ispita za vozača”, insistira se u dokumentu.

Na osnovu praćenja i analize stanja, kao i ostvarenih rezultata, u cilju unapređenja ukupne bezbjednosti drumskog saobraćaja u Crnoj Gori, u narednom periodu potrebno je, kako smatraju, da se formira koordinaciono tijelo ili neko drugo krovno tijelo na nivou države Crne Gore sa zadatkom da poboljšaju bezbjednost  saobraćaja.

“U razumnom roku pristupiti izmjenama postojećeg ili donošenju novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, sa odgovarajućim podzakonskim aktima u cilju stvaranja normativnih pretpostavki za dalje unapređenje stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja”, piše u ovom Izvještaju.

Foto: Uprava policije

NIKŠIĆ PROGNOZA