Potpisan memorandum o saradnji Narodne biblioteke “Njegoš” i Doma starih Nikšić

Direktorica Javne ustanove (JU) Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić Bojana Obradović i direktorica JU Dom starih „Nikšić“ Anđela Lalatović danas su potpisale Memorandum o saradnji u cilju zajedničkog djelovanja u unapređenju položaja odraslih lica sa invaliditetom i starih lica.

Obradović i Lalatović su dogovorile da će podsticati blisku saradnju na aktivnostima koje JU Narodna biblioteka „Njegoš“ i JU Dom starih mogu realizovati u okviru svojih djelatnosti u cilju podrške korisnicima Doma, a na bazi jednakosti, reciprociteta i obostrane koristi.

“Saradnja se odnosi na mogućnost besplatnog učlanjenja u Biblioteku „Njegoš“ za sve korisnike Doma starih, što pruža mogućnost pozajmljivanja i korišćenja cjelokupnog knjižnog fonda koji se nalazi u Odjeljenju za odrasle Narodne biblioteke „Njegoš“ i koji će bibliotekari dostavljati Domu na osnovu interesovanja i čitalačkih želja korisnika. Obezbjeđivanjem jednakih uslova za kulturno i naučno uzdizanje i informisanje JU Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić i JU Dom starih „Nikšić“ promovišu prave vrijednosti koje se zasnivaju na principu brige o najranjivijoj kategoriji društva”,navode iz JU Narodna biblioteka „Njegoš“.

foto: JU Narodna biblioteka „Njegoš“

NIKŠIĆ PROGNOZA