Potpisan Memorandum o saradnji između Pravnog fakulteta i Agencije za zaštitu konkurencije

U svečanoj sali Pravnog fakulteta potpisan je Memorandum o saradnji između tog fakulteta i Agencije za zaštitu konkurencije, saopšteno je iz Agencije za zaštitu konkurencije.

„Memorandum je rezultat bilateralnih sastanaka na kojima je odlučeno da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje dvije institucije u oblastima konkurencije i državne pomoći“, kazali su iz te Agencije.

Ističu da je predmet Memoranduma razvijanje međusobne saradnje i edukativne djelatnosti koje budu ocijenjene kao komplementarne sa stanovišta obje strane potpisnice.

„Kreirajući zajednički okvir saradnje, definisano je da će Agencija za zaštitu konkurencije obezbjediti obavljanje stručne prakse studentima master studija koji stiču znanja iz oblasti konkurencije kroz sticanje iskustva na praktičnim poslovima u stručnim službama Agencije. Osim toga, Pravni fakultet UCG će u skladu sa raspoloživim mogućnostima, u saradnji sa predstavnicima Agencije, raditi na zajedničkim naučno-istraživačkim radom kroz naučne i stručno-aplikativne projekte od nacionalnog, regionalnog i evropskog značaja u oblastima od zajedničkog interesa“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je dekanka Pravnog fakulteta prof. dr Aneta Spaić istakla zadovoljstvo uspostavljanjem bilateralne saradnje između institucija mapirajući značajan prostor za saradnju kroz razmjenu naučnog i praktičnog iskustva u oblasti konkurencije.

Uvjerena je, kako ističu, da će studenti master studija, stečenim znanjem o predmetnim oblastima tokom obrazovanja, predstavljati relevantne aktere koji će u budućnosti rješavati teške predmete iz nadležnosti Agencije.

Predsjednik Savjeta Agencije Dragan Damjanović je izrazio uvjerenje da će Memorandum proizvesti produktivnu i održivu saradnju između institucija i biti osnova za jačanje administrativnih kapaciteta Agencije, u skladu sa jednom od ključnih preporuka Evropske komisije.

Damjanović je istakao da Pravni fakultet predstavlja značajnog partnera i kadrovsku bazu za dalje unapređenje i jačanje administrativnih kapaciteta sa stečenim osnovnim znanjem o predmetnim oblastima.

Izvor: Dnevno 

Foto: Agencija za zaštitu konkurencije

NIKŠIĆ PROGNOZA