„Poštovati odluku suda, Brđanina vratiti na funkciju“

Upravni sud je ocijenio da je prethodna Vlada dva puta nezakonito smijenila nekadašnjeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina i on treba da se vrati na tu funkciju, zaključuju sagovornici Televizije Crne Gore.

Prethodna Vlada je dva puta, 30. marta i 3. avgusta, nezakonito smijenila direktora Uprave policije Zorana Brđanina. To proizilazi iz ocjena Upravnog suda.

Advokat Siniša Gazidvoda kazao je da je javnost upoznata da je Upravni sud donio presudu kojom se meritorno poništava razrješenje Zorana Brđanina sa pozicije direktora Uprave policije.

„Podsjetiću da je i prethodni put Upravni sud presudio u njegovu korist, s tim što je sada situacija krajnje jasnija i ne ostavlja mogućnost za različita tumačenja i zbog toga što je ovaj put odlučeno meritorno, odnosno predmet nije vraćen na ponovno odlučivanje Vladi Crne Gore“, naveo je Gazivoda.

Pa samim tim, prema ocjeni struke, Vlada sada ima samo jednu opciju, ili bolje reći obavezu.

„Vlada je dužna i obavezna da postupi po presudi suda, ne postupanje po presudi povlači i krivičnu odgovornost. To rješenje kojim je gospodin Brđanin razriješen, ono više nije u pravnom prometu, ne egzistira i sada je nastupilo ono staro rješenje u kojem je on izabran za direktora Uprave policije. I ovakve presude obavezujuća za Vladu i gospodin Brđanin treba da se vrati na mjesto direktora policije, to je suština priče“, rekao je profesor na Univezrzitetu Mediteran, pravnik Miloš Vukčević.

Gazivoda navodi da vldavina prava podrazumijeva da se poštuju sudske odluke.

„Tako da ja ni ne očekujem da se desi drugačije, jer smatram da bih time vrijeđao nadležne, budući da je njihova obaveza da poštuju sudske odluke“, kategoričan je Gazivoda.

Konačna odluka Upravnog suda uslijedila je nakon što je Vlada prije četiri i po mjeseca, kaže Vukčević, praktično ponovila rješenje o smjeni Brđanina, zanemarujući ocjene suda.

„Vlada je, kao tuženi javno-pravni organ, shodno Zakonu o upravnom sporu, bila dužna i obavezana pravnim shvatanjima i sugestijama Upravnog suda i ona ih je praktično ignorisala, donijela isto rješenje što tuženi javno-pravni organ često radi“, kaže Vukčević.

Posljednja presuda Upravnog suda, prema ocjeni struke, Brđaninu otvara vrata za povratak na čelnu poziciju Uprave policije.

Foto: Ilustracija/elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents