Bar: Posebnom odlukom biće uređen način držanja kućnih ljubimaca

Opština Bar posebnom odlukom urediće oblast načina držanja kućnih ljubimaca. Stručna rasprava o nacrtu Odluke kojom se propisuju uslovi i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, način zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje i kontrole njihovog razmonožavanja na teritoriji opštine Bar, održana je u novembru, a dokument će se uskoro naći pred odbornicima barskog parlamenta. Odlukom su predviđene i kaznene odredbe, koje za pravna lica idu do 3000 eura, fizička do 1000 eura, a za privredna društva ili druga pravna lica koja vrše poslove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje do 3000 eura.

Dokument je, kako se navodi u nacrtu Odluke, usklađen sa Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja, koji propisuje da uslove i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), način zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja propisuje nadležni organ lokalne samouprave.

„Predložena odluka je neophodna kako bi se stvorili uslovi za kvalitetnije obavljanje komunalne djelatnosti zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja (kućnih ljubimaca), uspostavljanje kontrole populacije pasa, povećanja svijesti o odgovornom vlasništvu, kao izgrađeno sklonište za napuštene životinje na teritoriji opštine Bar sa jednim od ciljeva za smanjenje broja ujeda i napada pasa na građane i njihovu imovinu i povećanje stepena zaštite dobrobiti životinja“, stoji u Nacrtu Odluke.

Prema predloženoj Odluci, držalac je „dužan da stvori uslove da životinja zadovolji svoje osnovne životne potrebe, kao i da izvršava zakonima propisane obaveze“. Kućni ljubimci, kako se dodaje, mogu se držati pod uslovima i na način „da ne remete kućni red, javni red i mir građana, da ne ugrožavaju psihički i fizički integritet, ličnu sigurnost, bezbjednost ili imovinu građana, kao ni opštu higijenu stambenih zgrada, javnih površina i životne sredine, pri čemu uslovi držanja u potpunosti zadovoljavaju njihovu dobrobit“. Zabranjeno je napuštanje kućnog ljubimca.

„U stambenim zgradama nije dozvoljeno držanje kućnog ljubimca na balkonu, terasi, kao i uvođenje kućnog ljubimca u lift u trenutku kada lift koriste drugi stanari. Zabranjeno je držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim djelovima stambene zgrade, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, bez prethodno pribavljene saglasnosti skupštine stanara stambene zgrade. Ukoliko kućni ljubimac, pri izvođenju iz stana uprlja zajedničko stepenište ili druge zajedničke prostorije, držalac je dužan da uprljanu površinu očisti i opere, a po potrebi i dezinfikuje“, navodi se, između ostalog, u nacrtu Odluke i dodaje da je „dozvoljeno držati psa u ograđenom dvorištu porodične stambene zgrade ili u drugom ograđenom prostoru, koji mora biti prilagođen veličini psa, uz uslov da ograda visinom i čvrstoćom obezbjeđuje sigurnost građana, tako da pas ne može izaći van ograđenog prostora“.

Kućni ljubimci se, kako se navodi, mogu izvoditi na javne i druge površine, osim na javne zelene površine koje su uređene kao cvjetnjaci i travnjaci, dječija i sportska igrališta, kupališta, groblja i sl, a propisano je i da držalac kućnog ljubimca mora ukloniti izmet svog kućnog ljubimca sa javnih površina.

U nacrtu Odluke stoji i da je zabranjeno, zbog zdravstveno-higijenskih i drugih razloga uvoditi kućnog ljubimca u objekte u javnoj upotrebi – trgovačke, ugostiteljske i turističke namjene, objekte za pružanje finansijskih usluga, objekte zdravstvene, rehabilitacione, socijalne i dječije zaštite, objekte vaspitne i obrazovne namjene i druge slične objekte. Odlukom je uređena i kontrola razmnožavanja.

Upravni nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organ lokalne uprave za komunalne poslove, a kaznene odredbe kreću se do 3000 eura za pravno, odnosno 1000 eura za fizičko lice.

Između ostalog, propisane su kaznene odredbe za pravna lica u slučajevima kada se životinja proda ili pokloni licu mlađem od 16 godina, ukoliko životinja ne posjeduje pasoš, u slučaju napuštanja psa, ukoliko se u neograđenom dvorištu ili u drugom neograđenom otvorenom prostoru drži psa vezanog lancem, koji klizi na sajli, koja nije odgovarajuće dužine i nije u skladu sa veličinom prostora u kojem se pas nalazi i veličinom psa, na način da predstavlja ograničenje kretanja za psa i ugrožava njegovu dobrobit ako je trajno vezan…

„Novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice – držalac kućnog ljubimca, ako u stambenoj zgradi drži kućnog ljubimca na balkonu, terasi, uvodi kućnog ljubimca u lift u trenutku kada lift koriste drugi stanari, u zajedničkim djelovima stambene zgrade drži kućne ljubimace, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, bez prethodno pribavljene saglasnosti skupštine stambene zgrade, ukoliko kućni ljubimac, pri izvođenju iz stana uprlja zajedničko stepenište ili druge zajedničke prostorije, a držalac kućnog ljubimca uprljanu površinu ne očisti i ne opere, a po potrebi i ne dezinfikuje, ako se psi izvode na javnu površinu bez povodca ili na povodcu koji ne odgovara veličini i snazi psa, ako izvodi kućnog ljubimca na javne i zelene površine koje su vidno označene zabranom izvođenja kućnog ljubimca, šiša ili četka pse ili mačke u parkovima i na drugim javnim površinama, držalac kućnog ljubimca ne ukloni izmet svog kućnog ljubimca sa javnih površina, ako uvodi kućnog ljubimca u objekte u javnoj upotrebi (trgovačke, ugostiteljske i turističke namjene, objekte za pružanje finansijskih usluga, objekte zdravstvene, rehabilitacione, socijalne i dječije zaštite, objekte vaspitne i obrazovne namjene i druge slične objekte), bez saglasnosti odgovornog lica ili vlasnika objekta“, stoji u Nacrtu Odluke.

Foto: Opština Bar

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents