Popović: Gradimo novi kulturni kod za budućnost Crne Gore

Gradeći novi kulturni kod za budućnost Crne Gore, upisujemo novi kulturni DNK koji uključuje nasljeđe generacija i etničkih zajednica koje su spletene na našem podneblju kao i aspiracije novih generacija i vizije za našu bolju budućnost, istakla je v.d. direktorice Direktorata za interkulturalizam Ljudmila Popović, na sastanku sa predstavnicima nekoliko nevladinih organizija, čija su tematika i fokus bili mladi i interkulturalizam.

Dodaju da se Popović osvrnula i na manifestaciju koja će biti održana po drugi put, 29. septembra, pod nazivom ‘Direkt Interkultura Montenegro 2023’ čiji je moto „jedni drugima pripadamo i svi planeti“.

Fokus manifestacije, kako ističu, je na društvenoj transformaciji kroz umjetnost i kulturu, zasnovano, specifično na interkulturalizmu kao svijesti o našem inter-biću (međusobnoj povezanosti i međuzavisnosti svih bića i životnih formi).

„Predstavnici NVO su se zahvalili Ministarstvu, naročito direktorici Popović na ukazanoj mogućnosti da razgovaraju i da se izbliza upoznaju sa aktivnostima Direktorata za interkulturalizam i pritom su istakli njihovu spremnost za saradnju i ubuduće“, navode u saopštenju Ministrastva ljudskih i manjinskih prava.

Sastanak je, kako navode, organizovao Direktorat za interkulturalizam na čelu sa v.d direktoricom Popović, koja se zahvalila NVO na prisustvu i saradnji.

Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

NIKŠIĆ PROGNOZA