Popis poljoprivrede kasniće četiri godine i koštaće 900.000 eura

Popis poljoprivrede u Crnoj Gori trebalo bi da bude sproveden naredne godine od 1. oktobra do 1. decembra, predviđeno je Nacrtom Zakona o popisu poljoprivrede. To je drugi popis poljoprivrede u našoj državi, dok je prvi urađen 2010. godine, a onaj planiran za 2020. nije realizovan.

Ministarstvo finansija juče je objavilo javni poziv za učešće u raspravi o tekstu Nacrta Zakona o popisu poljoprivrede. Javna rasprava će trajati 22 dana, odnosno do 4. septembar ove godine.

Kako se navodi u Nacrtu zakona popis poljoprivrede je jedno od najvećih statističkih istraživanja koje pruža informacije o broju poljoprivrednih gazdinstava, njihovoj strukturi, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi i drugim informacijama za potrebe zvanične statistike.

Uprava za statistiku će preliminarne rezultate popisa poljoprivrede objaviti najkasnije u roku od 150 dana od dana završetka popisa poljoprivrede, na zbirnom nivou za teritoriju Crne Gore.

Za implementaciju ovog zakona, kako se navodi, sredstva se planiraju Zakonom o budžetu za 2024. godinu i ukupno iznose 900.000 eura.

Popisom poljoprivrede obuhvaćena su poljoprivredna gazdinstva koja imaju najmanje: 5000 m2 korišćenog poljoprivrednog zemljišta; 3000 m2 oranica;1000 m2 aromatičnog, ljekovitog i kulinarskog bilja, cvijeća i ukrasnog bilja, sjemena i rasada; 1000 m2 voća, jagodičastog voća, orašastog voća, vinograda, maslinjaka, rasadnika i ostalih trajnih zasada; 100 m2 plastenika i/ili, 100 m2 pečurki; 10 košnica pčela ili jedno “uslovno grlo”.

Kazne i do 20.000 eura

Zakon predviđa i novčane kazne od 30 eura do 2000 eura za prekšaj fizičkog lica ako: „ne da tačne i potpune podatke bez naknade kako je to propisano zakonom“.

Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekšajno pravno lice ako: „ne obezbijedi prostor i korišćenje opreme i drugih sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti popisa poljoprivrede“.

“Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice u organu lokalne samouprave i lokalne uprave, novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 2000 eura”, navodi se u Nacrtu zakona.

Prvi popis poljoprivrede sproveden 2010. godine

U Izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, navodi se da je prvi popis poljoprivrede sproveden 2010. godine, a u skladu sa EU standardima, a predviđeno je njegovo sprovođenje na svakih 10 godina.

Između dva popisa, svake treće godine sprovodi se Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, kako bi se ažurirali popisni podaci.

Zbog nedostatka sredstava, ova anketa je u Crnoj Gori prvi put sprovedena 2016. godine.

“Planirano je bilo sprovođenje popisa poljoprivrede 2020. godine, u skladu sa Regulativm o integrisanoj statistici na nivou poljoprivrednih gazdinstava (2018/1091), za određeni set podataka, a prikupljanje preostalih setova podataka zahtijevano je u 2023 i 2026. godini. Planirano sprovođenje popisa poljoprivrede 2020. godine u skladu sa novim EU standardima za određeni set podataka nije realizovano zbog nedostatka kapaciteta. Identifikovani uzroci problema odnose se na nepostojanje sveobuhvatnih podataka o strukturi poljoprivrednih gazdinstva nakon popisa sprovedenog 2010. godine”, navodi se u dokumentu.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA