Ponovo glasaju za direktora Fonda rada

Upravni odbor Fonda rada početkom sedmice moraće ponovo da odlučuje o prvom čovjeku te institucije, jer im je to nedavno naložila Vladina Komisija za žalbe.

Fond rada je bez direktora u punom mandatu dvije godine, a brojni konkursi na kraju su se završili izborom vršioca dužnosti rukovodioca i smjenama ili ostavkama u Upravnom odboru.

Brojnim nezakonitostima u toj instituciji u prethodne dvije godine bavi se i Specijalno državno tužilaštvo, a nedavno je Specijalno policijsko odjeljenje tražilo da im se dostavi dodatna dokumentacija.

Komisija za žalbe nedavno je poništila odluku Upravng odbora od decembra prošle godine, kada je to tijelo ocijenilo da e treba izbrati direktora, jer nijedna od kandidatkinja nije dobila potreban broj glasova.

Na takvu odluku žalila se prvorangirana na konkursu Uprave za ljudske resurse Ana Mrdović.

“Ispitujući zakonitost osporenog rješenja, po nalaženju Komisije, u postupku njegovog donošenja, prvostepeni organ je počinio povredu pravila upravnog postupka, jer obrazloženje ne sadrži razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuje na odluku u dispozitivu, a dati razlozi su nejasni i nerazumljivi”, stoji, pored ostalog, u rješenju Komisije za žalbe.

U posljednjem rješenju podsjeća se da je po spornom konkursu Fond rada najprije odlučio da izabere trećerangiranu kandidatkinju Vesnu Ćalović, ali da je Komisija i tada cijenila da je žalba Mrdović opravdana.

Ćalović je bila državna sekretarka u Ministarstvu javne uprave kada je ministarka bila Suzana Pribilović, u Vladi Duška Markovića. Mrdović je bila vršilac dužnosti direktora Fonda rada u vrijeme mandata 42. Vlade Crne Gore.

“U ponovnom postupku, prvostepeni organ je obavio razgovor sa Mrdović i Ćalović, te dobio odluku kojom nije izvršeno imenovanje direktora iz razloga što nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova članova Upravnog odbora…Ta konstatacija, po ocjeni Komisije, nije dovoljan razlog za neizbor…”, navodi se u rješenju Vladine Komisije za žalbe.

Upravni odbor treba da broji devet članova, ali ih je u ovom trenutku osam.

Foto: Savo Prelević/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA