Pet savjeta traži da se poništi konkurs Fonda za manjine

Predstavnici pet, od ukupno šest, nacionalnih savjeta uputilo je otvoreno pismo javnosti u kojem direktno ukazuje na postojanje zloupotreba u radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, posebno u vezi sa ovogodišnjom raspodjelom sredstava za očuvanje identiteta manje brojnih nacionalnih zajednica, koja iznose oko 1,4 miliona eura. Traže da se Javni konkurs poništi. 

Pismo javnosti potpisuju predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Faik Nika, predsjednik, predsjednik Savjeta Muslimana Crne Gore Sabrija Vulić, predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović, i predsjednik Hrvatskoga savjeta Crne Gore Zvonimir Deković. Oni navode da su u skladu „sa svojim ustavim i zakonskim pravima i obavezama, kao predsjednici manjinskih nacionalnih savjeta prisiljeni da reaguju zbog očiglednih zloupotreba u radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore“. Pismo je upućeno direktoru Fonda Emiru Daciću i Upravnom odboru Fonda.

Njima su se, kako navode, već obraćali sa zahtjevom za poništenje tekućeg Javnog konkursa o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata, zbog evidentnog postojanja sukoba interesa, i kršenja zakona koji reguliše ovu oblast, što je utvrdila i Agencija za sprečavanje korupcije, kao i zbog činjenica da predmetni javni konkurs nije raspisan u skladu sa odredbama Zakona o manjinskim pravima i slobodama.  

„Neshvatljivo je da i pored pravosnažne i izvršne presude Upravnog suda, a sada i mišljenja ASK-a, Upravni odbor opet raspisuje nezakoniti Javni konkurs, rizikujući ponovno poništenje odluke i trasiranje puta za poduzimanje nezakonitih i netransparentnih radnji.Neshvatljivo je i to što je direktor Fonda potpisao spornu Odluku o raspodjeli sredstava, te nije postupio u skladu sa svojom zakonskom obavezom, niti primijenio materijalno pravo, i u skladu sa tim naložio da se prijedlog Komisije za vrednovanje vrati na ponovno postupanje i ponovno vrednovanje, imavši dostupno mišljenje da je Komisija, imajući prethodno navedeno u vidu, nesporno nezakonito postupala, dovodeći na taj način u zabludu aplikante, kao i Upravni odbor, nacionalna vijeća i cjelokupnu javnost“, navode u obraćajanju Fondu.

Naglašavaju da je nepravedno i nelegitimno postupanje prema manjinskim nacionalnim zajednicama, odnosno njihovim projektima, a osobito prema načinu raspodjele budžetskih sredstava, i odnosa prema državi i građanima.

„Za ilustraciju navodimo da je na aktualnom konkursu jedan aplikantant – fizičko lice dobio deset puta više novaca nego projekti ispred hrvatske zajednice u Crnoj Gori, što je nečuveno i nedopustivo za bilo koju demokratsku zemlju, odnosno njene državne organe. Naziv Fonda je Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, što se odnosi na zaštitu prava manjinskih naroda, a ne partikularnih interesa pojedinih grupacija i/ili pojedinaca, a sve na štetu javnog interesa države. Za ispravnost svoje borbe i pravnu utemeljenost svojih nastojanja dobili smo podršku dijela Upravnog odbora Fonda, ministra za ljudska i manjinska prava Crne Gore Fatmira Đeke, kao i predsjednika Vlade Crne Gore, Dritana Abazovića. Uvjerili smo ih argumentima da bi eventualna raspodjela sredstava po ovakvoj odluci bilo očigledno i umišljajno kršenje zakona“, navode u pismu.  

Protekle sedmice su, kako dodaju, dobili i nepodijeljenu podršku i uvjerenje ministra javne uprave, Maraša Dukaja, da će u najkraćem roku, već ove nedjelje, poslati Upravnu inspekciju u Fond, koja će utvrditi zakonitost postupanja u ovom slučaju i dati uputstva i rok za ispravku, eventualno utvrđenih, nepravilnosti. 

„Nakon dvomjesečnih nastojanja da nastali problem riješimo unutar Fonda, posebno stoga što u UO-u Fonda ima pravnika, ali i imajući stalno na umu premisu da izbjegnemo konfrontiranja između manjinskih zajednica, odnosno naroda i savjeta koje predstavljamo, moramo konstatovati, nažalost, da je dio UO- a Fonda, među kojima, kako smo naveli, ima i pravnika, i dalje stoje čvrsto na pozicijama direktora Dacića, iako su svjesni da svojim činjenjem potiču nezakonito djelovanje i štete ugledu Fonda i države u cjelini.  Zbog navedenih činjenica, koje predstavljaju samo manji dio nepravilnosti koje smo do sada utvrdili, smatramo da poništenje nezakonitog i raspisivanje zakonitog Javnog konkursa predstavlja jedino do kraja legitimno i pravično pravno sredstvo za rješavanje ovog problem“, navode u pismu.

Odmah nakon što dobiju mišljenje Upravne inspekcije, predstavnici nacionalnih savjeta održaće konferenciju za novinare, na kojoj će imati prilike da šire razgovaraju o ovoj temi.

Foto: Ilustracija

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA