Podrška SAD-a za unapređenje kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori

Predstavnici institucija, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država(SAD) i misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Crnoj Gori  zajednički su danas u Podgorici obilježili početak programa “Jačanje napora u suzbijanju trgovine ljudima u Crnoj Gori” u čijem će fokusu biti jačanje nacionalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima. Projekat finansira Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) Američke ambasade, a sprovodiće IOM u bliskoj saradnji sa predstavicima relevantnih nacionalnih institucija, u naredne dvije godine.

Na ceremoniji sa relevantnim akterima iz oblasti migracija i suzbijanja trgovine ljudima, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke i šef misije IOM-a u Crnoj Gori Vladimir Gjorgjiev, zvanično su se obratili prisutnima sa naglaskom na efikasnu saradnju i uspješnu implementaciju.

Ambasadorka Rajzing Rajnke je istakla da trgovina ljudima narušava vladavinu prava, bezbjednost naših zajednica, bezbjednost naših granica, snagu naše ekonomije…

„Nijedan subjekat, bilo da je to vlada, lokalna uprava, tužilaštvo, pravosuđe, policija, civilno društvo ili privatni sektor, ne može se sam nositi sa ovim složenim pitanjem. Ova bitka zahtijeva koordinisan, multisektorski pristup ukorijenjen u poboljšanim mehanizmima sprovođenja svih aktivnosti, snažnoj i kontinuiranoj saradnji, dijeljenju znanja i međusobnoj podršci. Svaki od ovih aktera ima jedinstvenu ulogu u borbi protiv trgovine ljudima, i svaki od njih je podjednako važan”, kazala je Rising Reinke.

Gjorgjiev je kazao da su zahvalni na podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori i INL.

„Ovaj projekat predstavlja važan korak u poboljšanju naše borbe protiv trgovine ljudima, zahvaljujući zajedničkim naporima vlade, donatora, IOM-a i lokalnih i međunarodnih partnera. Nadam se da će, uskoro, zahvaljujući ovoj saradnji i zajedničkom radu, Crna Gora napredovati sa trenutnog statusa na „Nivo 2 Liste država pod nadzorom“ na „Nivo 2“ i eventualno na Nivo 1″, naveo je Gjorgiev.

Naglasio značaj saradnje između partnerskih organizacija i potrebu za unapređenjem efikasnosti Crne Gore u suzbijanju trgovine ljudima kroz mjere zaštite, partnerstva, prevencije i gonjenja.

Izvještaj State Department-a o trgovini ljudima za Crnu Goru za 2022. godinu identifikuje da Vlada Crne Gore nije u potpunosti ispunila minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali takođe prepoznaje značajne napore u tom smjeru.

Ova dvogodišnja intervencija će primijeniti holistički pristup obrađujući i politički i operativni nivo rada u cilju unapređenja odgovora na trgovinu ljudima u Crnoj Gori. Na političkom nivou, projekat će težiti unapređenju rada i koordinacije među relevantnim zainteresovanim stranama na terenu definisanjem protokola o saradnji i identifikacijom uloga i odgovornosti stranaka u pitanju. Pored toga, projekat će raditi na jačanju kapaciteta različitih sagovornika na operativnom nivou, kroz seriju aktivnosti za izgradnju kapaciteta usmjerenih na identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima (VoTs) i sistem upućivanja.

Kao dio posvećenosti Crne Gore u borbi protiv trgovine ljudima, IOM Crna Gora i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država zajedno sa svojim partnerima, nastavljaju da unapređuju nacionalni odgovor i poboljšavaju sistem zaštite za ranjive grupe i žrtve trgovine ljudima.

foto:IOM

NIKŠIĆ PROGNOZA