Podrška registrovanim proizvođačima jaja i pilećeg mesa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu podrške registrovanim proizvođačima jaja i pilećeg mesa, odnosno tov brojlera, za ovu godinu.

Javnog poziv traje do 3. maja.

“Pravo na podršku mogu ostvariti privredni subjekti koji su registrovani kao poljoprivredni proizvođači jaja i pilećeg mesa koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove”, navodi se u saopštenju.

Podrška se, kako se precizira, ostvaruje u iznosu od deset centi po kilogramu mesa pilića, maksimalno do 2,2 kilograma po brojleru za period od 15. oktobra prošle godine do 15. aprila, odnosno pet eura na hiljadu komada jaja, maksimalno do 150 jaja po koki nosilji za period od 15. oktobra prošle godine do 15. aprila u registrovanim objektima za držanje koka nosilja.

Visina podrške se utvrđuje na osnovu podnijetog zahtjeva poljoprivrednog proizvođača, nakon utvrđenog broja koka nosilja i pilića, administrativne i terenske kontrole registrovanih objekata za držanje koka nosilja i pilića, kao i drugih dokaza.

Podnosilac zahtjeva dostavlja popunjen obrazac za podršku, dokaz o registraciji u Registar poljoprivrednih gazdinstava, dokaz o registraciji u Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, dokaz o ulaznom broju komada pilića ili koka nosilja u slučaju uvoza – CMR ovjeren, ulaznu fakturu od dobavljača u slučaju nabavke u Crnoj Gori, dokaze o plasmanu proizvoda, pilećeg mesa i jaja odnosno fakture u elektronskoj formi, analizu fecesa i jaja ne stariju od 30 dana za proizvođače jaja, kao i potvrdu od veterinara sa linije klanja u kome su iskazani naziv farme adresa, količina i težina zaklane piladi, knjiga klanja za proizvođače pilećeg mesa.

Podnosilac zahtjeva dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede popunjen obrazac za podršku i propisanu dokumentaciju. Nakon podnošenja zahtjeva sa pratećom dokumentacijom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vrši administrativnu i terensku kontrolu.

“Ukoliko Ministarstvo utvrdi da je podnijeti zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva, po dobijanju pozitivnog mišljenja nakon terenske kontrole, sredstva podrške će se od Ministarstva uplatiti na žiro račun korisnika sredstava podrške, po donošenju rješenja o odobravanju sredstava podrške”, rekli su iz Ministarstva.

Ukoliko se, kako se dodaje, administrativnom ili terenskom kontrolom utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava kriterijume definisane ovim javnim pozivom, predmetni zahtjev će biti odbijen.

Zahtjevi koji su podnijeti nakon isteka roka odnosno neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Obrazac zahtjeva za dodjelu podrške se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili u Direkciji za savjetodavne poslove u oblasti stočarske proizvodnje.

Popunjeni obrazac Zahtjeva i drugu neophodnu dokumentaciju dostaviti isključivo putem pošte, na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor: Onogost

Foto: Pixabay

NIKŠIĆ PROGNOZA