Podrška Biroa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora

Na današnjoj sjednici Biroa za za operativnu koordinaciju organa obavještajnog sektora apostrofirana je puna podrška organima obavještajno-bezbjednosnog sektora i drugim organima za sprovođenje zakona u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala. Sjednicom je predsjedavao koordinator Biroa i ministar pravde Marko Kovač.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, na sjednici je ukazano i na obavezu zaštite fičickog integriteta nosilaca državnih funkcija i službenika organa za sprovođenje zakona, naročito u dijelu koji se odnosi na permanentan rizik od opasnosti koje sa sobom nosi djelovanje organizovanih kriminalnih grupa. 

„Na V sjednici definisani su i pojedini segmenti neophodni za dalje funkcionisanje međuresornih radnih timova i rezimirane aktivnosti Nacionalnog operativnog tima za borbu za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma“, piše u saopštenju.

Takođe, Biro za operativnu koordinaciju će na osnovu definisanih prioriteta i u skladu sa nadležnostima u kontinuitetu analizirati rezultate operativnog usklađivanja aktivnosti organa obavještajno-bezbjednosnog sektora, naročito kada je riječ o aktivnostima u oblastima nacionalnih prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA