Podgorica: Legitimacije nije obnovio 191 taksista

Sto devedeset jedan taksista nije produžio taksi legitimacije, saopštio je Ninoslav Kaluđerović, vršilac dužnosti sekretara za saobraćaj, navodeći da su taksisti bili u obavezi da to urade shodno propisima koji regulišu ovu oblast.

“Utvrdili smo da broj taksi legitimacija kojih po evidenciji Sekretarijata za saobraćaj ima 543 ne korenspondira broju taksi vozila kojih je 734. Taksisti legitimacije nijesu obnovili, a bili su u obavezi da to urade shodno odluci o auto-taksi prevozu i zakonu. To direktno imlicira na to da taksi udruženja rade nezakonito, da Poreska uprava to ne prati. Do sada to niko nije kontrolisao”, rekao je on Danu.

Kaluđerović je naglasio da je Sekretarijat dostavio tabelarni prikaz sa licencama i izvodima iz licenci koje su ukinute ili po nekom drugom osnovu nisu produžene, kao i podatke Ministarstvu unutrašnjih poslova, Komunalnoj policiji i Komunalnoj inspekciji da preduzmu radnje iz okvira svoje nadležnosti i da ij obavijeste o preduzetim aktivnostima, a sve u cilju su suzbijanja nelegalnih taksi prevoznika.

V.d. sekretara za saobraćaj navodi da tri taksi firme nijesu produžile licence za obavljanje auto-taksi prevoza, te da su o tome obaviješteni i Komunalna policija, Komunalna inspekcija i MUP.

“Broj taksi vozila ranijih godina je iznosio 966, napravili smo analizu i konstatovali da je to previše u odnosu na druge gradove. Zbog toga smo inicirali izmjenu odluke o auto-taksi prevozu kojom smo predvidjeli 870 vozila uključujući u tu brojku i 50 vozila ne električni pogon. Sekretarijat je izdao 248 taksi licenci sa 734 taksi vozila. Napominjeno da broj zahtjeva za izdavanje novih licenci je 98 sa 252 izvoda licence”, naglasio je on.

Prema njegovim riječima, definisanje potrebnog broja taksi vozila je problem ne samo Podgorice, već velikog broja drugih većih gradova.

“Na 1.000 stanovnika u Podgorici je odnos bio 5,2 vozila, pa se poređenjem može konstatovati da je njihov broj veliki u odnosu na definisani parametar”, smatra Kaluđerović.

Ninoslav Kaluđerović je kazao da Sekretarijat traži da se poveća cijena taksi prevoza jer zbog toga trpi kvalitet usluga.

“Preduzeli smo aktivnosti da forsiramo električne automobile, da se što manje koriste taksi vozila na teritoriji centra grada. Uklopićemo taksiste u studiju o saobraćaju koja se radi za period od 2024. do 2026. godinu”, zaključio je Kaluđerović.

Foto: Ilustracija/envato.elements

NIKŠIĆ PROGNOZA