Počinje provjera rada direktora zdravstvenih ustanova

Ministar zdravlja dr Vojislav Šimun poručio je u razgovoru za Dan da je interna komisija već započela kontrole diploma u tom resoru i ustanovama, ali i da će o smjenama direktora bolnica i domova zdravlja biti odlučeno nakon što radna grupa analizira njihov rad.

“Komisija Ministarstva zdravlja je već započela kontrole unutar samog Ministarstva i zdravstvenih ustanova i izuzimanje relevantne dokumentacije. Cilj ove provjere je da osigura da svaki dosije sadrži validan dokaz o završenom stepenu obrazovanja zaposlenog”, kazao je on.

Međutim, napominje Šimun, pitanje nadležnosti za provjeru diploma je veoma kompleksno.

“Ministarstvo zdravlja u tom polju ima odgovornost za osiguravanje kvalifikacija zaposlenih u svojoj oblasti, dok pitanje nostrifikacije i izjednačavanja kvalifikacija obično spada pod nadležnost Ministarstva prosvjete. Ovo zahtijeva koordinisani multisektorski pristup, u kom se Ministarstvo zdravlja obavezuje na transparentnost, te će javnost biti upoznata sa rezultatima analize i preduzetim radnjama ukoliko bude i najmanje sumnje na nepravilnosti”, rekao je Šimun.

Najavio je i smjene rukovodilaca ustanova.

Odgovarajući na pitanje kada će one uslijediti i da li u ovom trenutku zna ko ne treba više da bude direktor zdravstvene ustanove i zbog čega Šimun je naglasio da za vrijeme njegovog mandata, odluke o razrješenju neće biti donošene na osnovu puke volje bilo kojeg pojedinca, pa ni njegove.

“Radna grupa će detaljno analizirati poslovanje svake ustanove i rad direktora, pa će na osnovu činjeničnog stanja biti donijeta odluka na koju neće uticati politička ili bilo koja druga vrsta pripadnosti. Jasno je da zdravstveni sistem, zbog svoje važnosti i potrebe za nepristrasnošću, ne može sebi da priušti odluke zasnovane na bilo kojem osnovu, osim strogo profesionalnih kriterijuma. Takođe, moja intencija je da zaposlenima u zdravstvenom sektoru stvorimo radno okruženje u kojem će biti zadovoljni i tretirani pravedno. Ovako strukturiranim pristupom, možemo stvoriti zdravstveni sistem koji, ne samo da pruža vrhunske usluge pacijentima već promoviše zdravo radno okruženje za sve zaposlene”, istakao je Šimun između ostalog.

foto:Ministarstvo zdravlja

NIKŠIĆ PROGNOZA